Solplanet x AeroFix

Aktor va realiza ultimii km din autostrada Bucureşti-Ploieşti

Autostrada_A14Asocierea Aktor S.A. – Euro Construct Trading ’98 S.R.L. va finaliza autostrada Bucureşti – Ploieşti. CNADNR a anunţat câştigătorul contractului în valoare de 129,18 milioane lei fără TVA.

Procedura de achiziţie a fost iniţiată în mai 2015. Contractul cuprindea finalizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie în vederea finalizării autostrăzii Bucureşti – Braşov, Secţiunea Bucureşti – Ploieşti, Sector 1, km 0+000 + km 3+325; Nod Centura Bucureşti, km 6+500 şi Nod Moara Vlăsiei, km 19+500.

Lucrările cuprinse în contract sunt următoarele:
–           activităţile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat şi vor include printre altele toate documentele necesare (după cum ar fi memorii, desene, calcule, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislaţia naţională şi orice documentaţie necesară pentru obţinerea autorizaţiilor de construire;
–           elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii autorizaţiilor şi avizelor necesare execuţiei;
–           lucrări de construcţie;
–           remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanţie a lucrărilor de 48 de luni.

Durata contractului este 70 luni din care 4 luni perioada de proiectare, 18 luni perioada de execuţie şi 48 luni perioada de garanţie a lucrărilor.

În prezent, procedura de achiziţie publică se află în perioada de depunere a unor posibile contestaţii împotriva rezultatului procedurii.

Sus