Oferte locuri de munca top

Ajutor de stat pentru proiectele de investitii majore

Schema de ajutor de stat dedicată stimulării investițiilor cu impact major în economie va fi extinsă inclusiv pentru proiectele de investiții majore.

În același timp, au fost propuse măsuri pentru diminuarea riscurilor de administrare ineficientă a resurselor umane și financiare.

Astfel, potrivit unui proiect de act normativ, plafonul maxim al investiției va fi majorat de la 1 la 5 milioane euro, pentru ca ajutorul de stat să fie acordat sectoarelor strategice din economie care realizează investiții în active fixe de înaltă tehnologie și cu valoare adăugată mare.

Totodată, va fi prelungit termenul maxim de analiză la 90 zile lucrătoare, atât pentru cererile de acord pentru finanțare, cât și pentru cererile de plată. Modificarea este necesară din considerente administrative, dar și pentru a permite scurtarea termenului maxim pentru verificarea și evaluarea informațiilor și a documentelor justificative solicitate la 30 zile lucrătoare.

Durata sesiunilor de depunere a cererilor de acord pentru finanțare va fi de 30 zile lucrătoare, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de operatori economici.

Frecvența sesiunilor de depunere va fi de 30 de zile, pentru a exista posibilitatea desfășurării mai multor sesiuni de depunere într-un an calendaristic.

Ministerul Finanţelor va calcula un punctaj pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de înregistrare şi va întocmi Lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut, menţionându-se şi ajutorul de stat solicitat în cuprinsul fiecărei cereri de acord pentru finanţare.
În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanțare, Ministerul Finanţelor publică pe site-ul său această listă.

Începând cu data publicării, cererile de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul alocat sesiunii se analizează în ordinea punctajului obţinut.

 

Login Required

 

Lucrari de constructii ingineresti de aproape 20 mil euro

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus