Oferte locuri de munca top

Ajutor de stat pentru investitiile de reciclare a deseurilor

A intrat în vigoarea schema prin care este acordat ajutor de stat pentru investițiile de reducere a efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului, precum și de reducere a consumului de resurse primare.

Statul îi sprijină financiar pe operatorii economici care realizează investiții inițiale noi destinate sortării, tratării, reciclării și valorificării deșeurilor.

Investițiile trebuie să vizeze obținerea de produse noi, materiale reciclate sau materii prime secundare.

În cadrul acestei scheme de ajutor pot fi finanțate exclusiv proiectele care prevăd realizarea de investiții inițiale în active corporale și necorporale.

Unitate de productie elemente prefabricate din beton a unui mare constructor

Toate activele corporale care fac obiectul finanțării trebuie să fie noi.

În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală în procesul de producție, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor trei exerciții financiare precedente.

În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precedă începerea lucrărilor.

Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative: trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul, trebuie să fie amortizabile, trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul, trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum cinci ani sau de trei ani în cazul IMM-urilor.

Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale.

Spatii noi de lucru pentru o cunoscuta firma de productie

Solicitantul trebuie să prezinte Administrației Fondului pentru Mediu documente prin care să justifice necesitatea finanțării proiectului prin ajutor de stat, precum si efectul stimulativ al ajutorului.

Este interzisă divizarea artificială a proiectelor care beneficiază de finanțare.

O investiție inițială demarată de același beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de trei ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții.

În cazul în care un astfel de proiect unic de investiții este un proiect mare de investiții, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiții nu va depăși valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiții.

 

Descărcați aici

Sus