Oferte locuri de munca top

Ajutor de stat pentru industria prelucratoare

O nouă schemă de ajutor de minimis va fi acordată întreprinderilor cu activitatea principală industrie prelucrătoare, în sectoarele care se regăsesc în codurile CAEN 1310-3320 și/sau 3831-3832.

Sprijinul va veni în cadrul Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale.

Bugetul total estimat al schemei este de 30 milioane de lei, iar numărul beneficiarilor va fi de 75, conform Ghidului solicitantului în curs de aprobare.

Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, iar plata se va efectua eşalonat, în baza documentelor justificative.

Constructii industriale dintr-un municipiu vor fi demolate

Suma minimă alocată din bugetul schemei pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei al sumei de 5.000 de euro.

Schema va fi aplicată până la finalul anului 2023.

Prin aceasta vor fi finanțate următoarele activități:

* implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit – EMAS;

* implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;

* dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;

* certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;

* asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;

Contract de constructii ingineresti de 36 mil euro, ofertat

* efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;

* organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;

* înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti.

 

Descărcați aici

Login Required

Sus