Oferte locuri de munca top

Ajutor de stat pentru energia produsa din biomasa, biogaz si energie geotermala

Firmele și primăriile care realizează sau modernizează instalații ce produc energie vor putea primi ajutor de stat pentru energia din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală.

De asemenea, este acordat ajutor de stat și pentru sprijinirea investițiilor în congenerare de înaltă eficiență.

Guvernul a aprobat prelungirea schemelor de ajutor până în anul 2023.
Beneficiari ai schemelor de ajutor de stat pot fi întreprinderi care produc energie și unități administrativ-teritoriale sau asociații de dezvoltare intercomunitară care realizează sau modernizează instalații ce produc energie.
Bugetul estimat pentru susținerea investițiilor care valorifică sursele regenerabile de energie, stimulând astfel utilizarea surselor mai puțin exploatate, respectiv biomasa, biogazul, geotermalul este de 21 milioane de euro. Al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență, este de aproximativ 61 milioane de euro.

Investitori straini pregatesc infiintarea unui nou parc fotovoltaic

Finanțarea va fi alocată din fonduri europene nerambursabile asigurate din Fondul European de Dezvoltare Regională în proporție de 85% și fonduri de cofinanțare publică asigurate de la bugetul de stat – 15%.
Prin sprijinirea de proiecte care utilizează surse de energie regenerabile se urmăreşte creşterea cu aproximativ 60 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice şi energiei termice din biomasă, biogaz şi energie geotermală.

De asemenea, prin investițiile în cogenerare, rezultatul final așteptat este, pe de o parte, creşterea cu aproximativ 50 MW a puterii instalate în cogenerare de înaltă eficiență, iar pe de altă parte diminuarea ponderii gazului natural în totalul combustibililor consumaţi de aceste instalaţii prin favorizarea, acolo unde este posibil, a utilizării biomasei şi a gazelor reziduale provenite din procese industriale.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus