Oferte locuri de munca top

Ajutor de stat pentru credite de achizitie echipamente, terenuri, constructii

Întreprinderile vor putea beneficia și în acest an de ajutorul de stat sub formă de garanții, care acoperă în proporție de maximum 90% creditele bancare acordate pentru realizarea investițiilor și/sau pentru susținerea activității curente.

Acesta este acordat tuturor întreprinderilor, în afara celor care își desfășoară activitatea în industria jocurilor de noroc, producția de armament, investigare, tranzacții imobiliare și intermediere financiară.

Potrivit noii variante a schemei de ajutor, recent intrată în vigoare, EximBank NCS acordă garanții beneficiarilor pentru care banca finanțatoare depune dosarul de garantare până cel târziu la data de 30 aprilie 2022, iar acordarea garanțiilor (semnarea convențiilor de garantare) se face până cel târziu la data de 30 iunie 2022.

Bugetul are un cuantum de 2 miliarde lei (aproximativ 400 milioane euro) care va permite constituirea unui portofoliu de garanții la credite estimat la 6,5 miliarde lei (aproximativ 1,5 miliarde euro), fiind destinat unui număr estimat de 325 de beneficiari.
Acordarea de garanții în cadrul Schemei se face în limita bugetului alocat, pe principiul „primul venit, primul servit”.

Garanția acoperă maximum 90% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor noi și maximum 50% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor în derulare.

În cadrul schemei, sunt acordate garanții la credite pentru investiții sau pentru capital de lucru.

Peste 7 mii mp de noi spatii industriale, in autorizare intr-un municipiu

Sunt eligibile pentru finanțare:
* în cazul creditelor de investiții — cheltuieli de investiții:
achiziția de echipamente și lucrări de construcții-montaj aferente acestora (noi capacități de producție, precum și  dezvoltarea, modernizarea și/sau retehnologizarea celor existente etc.)

terenuri și construcții destinate folosinței împrumutatului (achiziția și construirea de clădiri, unități de producție/servicii, dezvoltarea și modernizarea construcțiilor existente, achiziția de terenuri în scopul realizării proiectului de investiții etc.);

– imobilizări necorporale (licențe, brevete, programe informatice, documentații etc.);

– cheltuieli de consultanță și cheltuieli aferente întocmirii documentațiilor;
– alte cheltuieli legate de implementarea proiectului de investiții, inclusiv TVA;
* în cazul creditelor pentru capital de lucru — cheltuieli aferente activității curente, constând în:
– cheltuieli aferente unor contracte comerciale/comenzi (de exemplu, achiziționarea de materii prime, materiale, mărfuri, cheltuieli cu salarii și asimilate, cheltuieli cu utilități/chirii etc.);

– cheltuieli generale aferente activității curente (inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat).

Durata maximă a creditului (care include perioada de grație la plata ratelor de credit, acolo unde este cazul) este de 6 ani, în cazul creditelor de investiții și 4 ani, în cazul creditelor pentru capital de lucru.

 

Descărcați aici Schema de ajutor

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus