Oferte locuri de munca top

Ajutor de stat pentru crearea de noi locuri de munca

A intrat în vigoare noua variantă a Ghidului solicitantului pentru schema de ajutor de stat ce sprijină realizarea de investiții inițiale prin care sunt create minim 100 locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor și de valoarea investiției.

Bugetul mediu anual al schemei este de 450 milioane lei.

Pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme atât întreprinderi nou-înființate, cât și întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, ce realizează o investiție inițială generatoare de noi locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

  1. a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiții;
  2. b) locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiției, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.

Acordurile pentru finanțare în baza acestei scheme pot fi emise până la data de 31 decembrie 2023.

Investițiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. a) să fie considerate investiții inițiale, respectiv investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare Bucurețti-Ilfov;
  2. b) să conducă la crearea a cel puțin 100 locuri de muncă;
  3. c) să fie viabile și să determine eficiența economică a întreprinderii, conform planului de afaceri;
  4. d) imobilizările corporale și necorporale aferente investiției trebuie să fie noi.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

Cat costa materialul lemnos pentru constructii in apropierea Capitalei

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus