Oferte locuri de munca top

Ajutor de stat de circa 194 mil euro pentru investitii in infrastructura energetica

Vor putea beneficia de ajutor de stat de circa 194 milioane de euro operatorii economici care au calitatea de operatori de distribuţie/transport a/al energiei electrice şi de operatori de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică.

Bugetul total estimat alocat al schemei de ajutor de stat este de 193.774.000 euro (echivalent în lei) şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, după caz, din POIM, potrivit proiectului de act normativ intrat în consultare publică.

Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de 40 de întreprinderi.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile din fonduri comunitare şi naţionale.

Proiectul este implementat pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru.

În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru proiecte localizate în regiunea Bucureşti–Ilfov.

Această schemă se aplică până la 31 decembrie 2023 și vizează investiţii în:

* infrastructură energetică pentru sprijinirea extinderii şi modernizării reţelelor de distribuţie a energiei electrice,

* precum şi a implementării sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, care au ca scop valorificarea eficientă a energiei produse din surse regenerabile şi reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor.

Sprijinul financiar este acordat operatorilor economici care urmăresc:

  1. a) extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN;
  2. b) implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuţie concesionari.

Nu pot depăşi 15 milioane euro/proiect de investiţii ajutoarele de stat acordate în cadrul obiectivului „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie”, în cadrul măsurii de finanțare REACT-EU,  precum și pentru „Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”.

În cazul unui solicitant care depune mai multe aplicaţii de finanţare, valoarea cumulată a ajutorului de stat nu va depăşi pragul de notificare de 50 milioane euro/întreprindere.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus