Oferte locuri de munca top

Ajutor de la stat pentru restaurarea monumentelor istorice

Statul acordă sprijin financiar nerambursabil pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice din țară, în cadrul Programului RO-Cultura. Această prevedere a intrat în vigoare de ieri prin publicarea în Monitorul Oficial a ordinului ministrului culturii și identității naționale.

Prin Schema de ajutor de stat, beneficiarii pot accesa fonduri de minim 200.000 euro și de maximum 2 milioane de euro, pentru fiecare proiect.

Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare, este de 16 milioane euro, respectiv valoarea estimată de 74.446.600 lei.

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat este de maximum 160.

Cine sunt beneficiarii

Beneficiarii eligibili ai ajutorului de stat sunt promotorii de proiect și partenerii de proiect din România.

Sunt considerați beneficiari eligibili ai prezentei Scheme doar promotorii de proiect, solicitanți de sprijin financiar nerambursabil în definiția întreprinderii. Nu este necesar ca promotorul de proiect să desfășoare în mod curent activitate economică, aceasta reprezentând criteriu de eligibilitate doar în ceea ce privește activitățile aferente proiectului depus în cadrul Schemei de ajutor de stat.

Categoriile de solicitanți eligibili în cadrul prezentei Scheme sunt:

* instituție publică

* unitate administrativ teritorială

* organizație neguvernamentală

* societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, care se încadrează în categoria IMM – microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie

* societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care se încadrează în categoria IMM – microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie.

Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu entități din România și/sau din statele donatoare (Norvegia, Islanda și/sau Liechtenstein). Dacă proiectul se implementază în parteneriat, se va încheia un acord de parteneriat între beneficiarul ajutorului de stat și entitatea parteneră/entitățile partenere.

Un beneficiar din România poate stabili un parteneriat cu unul sau mai mulți parteneri din România și/sau statele donatoare.

Care sunt activitățile eligibile

Activitățile eligibile în cadrul Schemei vizează:

* restaurarea monumentelor istorice, respectiv a obiectivelor cu statut de monument istoric, în care funcționează sau vor funcționa, după finalizarea restaurării, muzee, arhive, biblioteci, centre sau spații artistice și culturale, teatre, cinematografe, opere, săli de concerte, alte organizații de spectacole, instituții de patrimoniu filmografic și alte infrastructuri, organizații și instituții artistice și culturale similare

* revitalizarea/punerea în valoare a obiectivelor restaurate, prin implementarea planului de valorificare a monumentului istoric, prin mai multe tipuri de activități

* activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing,etc. destinate dezvoltării preofesionale a membrilor echipei de proiect, precum și instruire vocațională.

Cum se acordă sprijinul financiar

Pentru proiecte cu durata cuprinsă între 12 și mai puțin de 18 luni, ajutorul se poate acorda sub formă de sprijin financiar nerambursabil, astfel:

a)avans de maximum 50% la semnarea contractului de finanțare

  1. b) prefinanțare la solicitatea promotorului de proiect și depunerea raportului intermediar de progres însoțit de documente justificative

c)plata soldului final în cuantum de 10%, după aprobarea raportului final însoțit de documente justificative.

Pentru un proiect cu durata de 18 luni sau mai mult, ajutorul se poate acorda sub formă de sprijin financiar nerambursabil, astfel:

a)avans de maximum 30% la semnarea contractului de finanțare

b)prefinanțare la solicitatea promotorului de proiect și depunerea raportului intermediar de progres însoțit de documente justificative

c)plata soldului final în cuantum de 10%, după aprobarea raportului final însoțit de documente justificative.

Finanțarea în cadrul prezentei Scheme se efectuează din fonduri de la bugetul de stat, reprezentând 15% din valoarea totală a sprijinuluifinanciar nerambursabil și fonduri ale Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, reprezentând 85% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil.

Puteți consulta în Monitorul Oficial nr. 449 BIS  textul integral al Schemei de ajutor pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul programului RO-CULTURA.

 

 

Citiți și:

Investitori suedezi vor construi noi spatii logistice langa Bucuresti

Va fi extins un mare parc industrial din apropierea Bucurestiului

Cat costa manopera pentru placari cu gips-carton

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/ iunie 2019

Un comentariu;

  1. Radu-Lucian Scridon said:

    MONUMENTE. O initiative cam tarzie, dar care ar trbui dublata cu o legislatie foarte dura pentru protejarea acestora .Poate se vor angrena mai active si cultele ..

Sus