Oferte locuri de munca top

Ajutoarele de stat pentru operatorii economici, monitorizate on-line 

Începând de astăzi operatorii economici pot transmite toate documentele necesare accesării unui ajutor de stat prin intermediul unei platforme on-line de tip ”monitoring tool”, după cum a anunțat Ministerul Finanțelor.

Este vorba de ajutoarele de stat acordate în baza H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

„Platforma va permite o monitorizare eficientă, în timp real, a gradului de implementare prin prisma menținerii locurilor de muncă create și realizării investițiilor asumate prin proiectele finanțate”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Platforma asigură:

* transmiterea on-line a documentațiilor aferente cererilor de acord pentru finanțare și de plată a ajutorului de stat,

* informatizarea procesului de analiză a documentației transmise,

* monitorizarea în timp real a gradului de implementare și de respectare a condițiilor de menținere a investițiilor și a locurilor de muncă aferente proiectelor aprobate spre finanțare de către Ministerul Finanțelor.

Prin colectarea tuturor informațiilor referitoare la cererile de acord pentru finanțare și de plată, depuse în baza schemei de ajutor de stat, se creează o bază de date completă a proiectelor în curs de aprobare, implementare și monitorizare.

Platforma vine în completarea celor două instrumente prin care Ministerul Finanțelor asigură comunicarea permanentă cu mediul de afaceri, respectiv Formular asistență ajutor de stat și Solicitare întâlnire tehnică, prin care operatorii economici pot solicita clarificări cu privire la prevederile legale ale actelor normative de instituire a schemelor de ajutor de stat, la mecanismul de acordare și de plată a ajutorului de stat sau recomandări cu privire la implementarea corectă a proiectului de investiții aprobat.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus