Oferte locuri de munca top

Ajustarea valorii contractelor finantate din fonduri europene

A fost modificat procesul de actualizare a contractelor ca urmare a prelungirii perioadei de derulare a procedurii de atribuire din cadrul proiectelor finanțate prin POIM, axele 1 și 2.

Cele două axe vizează îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, respectiv, dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient.

Modificările au fost cuprinse într-o nouă instrucțiune (atașată la finalul articolului).

Astfel, autoritățile/entitățile contractante vor aplica metodologia de actualizare a prețului contractului dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

* a fost prelungită perioada de aplicare a procedurii de atribuire, în mod neprevăzut, peste рerioada ofertantului/contractantului, preconizată inițial, în cazul în care se constată, potrivit unor date oficiale (cum ar fi buletinele publicate de Institutul National de Statistică), faptul că în cursul perioadei de execuție, decalată ca o consecință a prelungirii perioadei de evaluare a ofertelor din motive neimputabile contractantului, dinamica evoluției costurilor, relevante contractului, este semnificativ diferită față de dinamica evoluției costurilor din perioada ofertată de execuție, atunci contractantul poate fi îndreptățit la ajustarea prețului

* contractul de achiziție publică/sectorială a fost încheiat după data intrării în vigoare a Legii nr.98/2016 respectiv a Legii nr.99/2016 dar procedura de atribuire a respectivului contract a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006

* contractul nu prevede (printr-o clauză contractuală activă) actualizarea prețului generată de modificări ale prețurilor.

Metoda de aplicare a unei actualizări a prețului contractelor ca urmare a prelungirii duratei de derulare a procedurii de atribuire în mod neprevăzut

Etapa 1: Beneficiarii vor verifica dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ cele trei criterii menționate mai sus.

Etapa 2: Analiza substanțialității modificării.

Etapa 3: Modul de calcul al actualizării (detaliat în Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021).

Scopul modificării este acela de a compensa ofertantul câștigător / antreprenorul pentru întârzierea în procesul de achiziție publică, față de ceea ce era prevăzut, cât și pentru situația în care se constată faptul că dinamica evoluției costurilor este semnificativ diferită fața de dinamica evoluției costurilor din perioada ofertată de execuție.

În acest caz ajustarea prețului se face pentru a compensa costurile suplimentare pe care le suporta contractantul (costuri suplimentare aferente prelungirii perioadei de evaluare a ofertelor) în raport cu costurile pe care contractantul le-ar fi suportat dacă nu ar fi fost prelungită perioada de evaluare a ofertelor.

Etapa 4: Modificarea contractelor se va realiza prin act adițional. Modificarea nu necesită o procedură nouă de achiziție publică.

Etapa 5: Beneficiarul va solicita contractanților din cadrul proiectelor vizate de prezenta instrucțiune propunerile de amendare a contractelor conform metodei de calculului prezentate la Etapa 3.

Beneficiarul va analiza propunerile de amendare a contractelor transmise de către contractori și în cazul în care valoarea însumatā a actualizărilor contractelor depășeşte valoarea contractului de finanțare, beneficiarul va elabora și obține aprobările în conformitate cu prevederile legislative.

Etapa 6: Sumele aferente ajustării pot fi eligibile în cadrul POIM doar dacă respectă prevederile legislative. Determinarea eligibilității se realizează de Organismul Intermediar pentru Transport prin structurile sale de specialitate.

 

Descărcați aici Instrucțiunea

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus