Oferte locuri de munca top

Ajustarea preturilor si proprietatea publica: noi reglementari

Noutăți privind ajustarea prețurilor proiectelor de investiții și reglementarea problemelor de proprietate publică se numără printre prevederile ordonanței de urgență ce vizează fondurile europene, aprobată de Guvern.

În cadrul acesteia, se introduc reglementări în domeniul proiectelor finanțate din fonduri europene pentru a atrage cele 5 miliarde de euro ce mai pot fi atrase din perioada de programare 2014-2020, dar și pentru a asigura accesul rapid, facil și transparent la fondurile Politicii de Coeziune aferente perioadei 2021-2027, în valoare de 46 miliarde de euro.

Principalele prevederi ale ordonanței adoptate vizează:

* Ajustarea prețurilor proiectelor de investiții în concordanță cu evoluția prețului la materiale și utilități, pentru a elimina blocajele în implementare, prin raportare la indici anuali publicați de INS și de creșterea costului în construcții estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.

De asemenea, pentru majorarea valorii eligibile a cheltuielilor unui proiect, beneficiarul fondurilor externe nerambursabile trebuie să utilizeze cel puțin 50% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanțare;

* Reglementarea problemelor de proprietate publică în special pentru administratorii care dețin terenuri proprietatea statului pentru a permite autorităților publice locale să implementeze proiecte cu impact asupra calității vieții oamenilor precum cele de regenerare și mobilitate urbană.

În prezent, trecerea imobilelor din proprietatea statului în administrarea beneficiarilor este un proces greoi, care poate avea o durată de până la 12 luni, iar prevederile adoptate asigură diminuarea timpului necesar acestor proceduri și accelerarea implementării proiectelor.

Era necesară stabilirea cadrului legal prin care imobilele proprietate a statului, trec în administrarea temporară a autorităților locale beneficiare de proiecte finanțate prin fonduri externe nerambrusabile, în vederea diminuării timpului necesar acestor proceduri si a accelerării procesului de accesare și implementare proiectelor.

Turn cu 33 de niveluri, in pregatire

* Acordarea de sprijin pentru proiectele de cercetare și transfer tehnologic, astfel încât institutele de cercetare să aibă asigurate condițiile necesare pentru transferul rezultatelor cercetării în piață și pentru întărirea parteneriatelor cu mediul de afaceri;

* Implementarea instrumentelor de finanțare moderne pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor, mai ales cele derulate de sectorul privat;

* Accesul gratuit pentru persoanele cu dizabilități, pensionari cu venituri reduse, veterani și văduve de război la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe.

– persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere;

– persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;

– veterani de război şi soți/soții supraviețuitori/supraviețuitoare ai/ale acestora;

– pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie;

– persoane aflate în sărăcie energetică (n.r. persoana singură/familia care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesită măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale).

* Ca urmare a solicitării includerii unităților de cult în grupul țintă eligibil pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană, s-a reglementat cadrul normativ pentru a permite accesul unităților de cult la fonduri europene pentru a reabilitarea patrimoniului istoric și valorificarea acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus