Oferte locuri de munca top

Ajustarea preturilor in contractele finantate din fonduri europene

Un nou set de reguli prin care vor fi ajustate de către autoritățile contractante prețurile contractelor de lucrări, proiectare sau de supervizare, ca urmare a modificării salariului minim în sectorul construcțiilor, a intrat în vigoare de la începutul acestei luni.
Noile reguli vizează proiectele finanțate din fonduri europene, prin Programul Dezvoltare Durabilă.

Printre investițiile finanțate prin acest program se numără cele din sectorul apei și apei uzate, gestionarea eficientă a deșeurilor, îmbunătățirea eficienței energetice, etc

Metodologia are un caracter general astfel încât poate fi aplicată ori de câte ori se modifică salariul minim aplicabil în sectorul construcțiilor.

Poate fi aplicată de către autoritatea contractantă numai după ce verifică dacă operatorul economic îndeplinește condițiile de aplicare a salariului minim în construcții (prezintă certificat constatator ONRC).

În caz contrar operatorul economic este supus prevederilor privind salariul minim pe economie.

Calculul impactului modificării salariului minim asupra valorii manoperei se face diferențiat în funcție de existanța sau nu a unui contract colectiv de muncă la nivelul operatorului economic.

Pentru ca noua metodologie să fie aplicabilă, trebuie să fie îndeplinite cumulativ mai multe condiții:

* contractul să permită ajutarea valorii contractului ca urmare a introducerii unor modificări de acte normative

* contractul să nu cuprindă o formulă de ajustare care să includă, direct sau indirect, un indice privind costul manoperei

* actul normativ de modificare a salariului minim să fi fost publicat după data de referință sau data de bază (în contractele aprobate prin HG 1/2018 a se vedea clauza 1.1 a condițiilor generale, idem pentru contracte FIDIC), sau după termenul limită de depunere a ofertelor pentru contracte în care nu este definită data de referință sau data de bază.

Ceea ce contează nu este ca momentul modificării salariului minim să fie posterior datei de referință/datei de bază (sau termenul limită de depunere a ofertelor dacă nu există dată de referință/de bază în contract), ci este momentul publicării față de data de referință/dată de bază (sau termenul limită de depunere a ofertelor).

Astfel, de la momentul publicării actului normativ, operatorul economic poate lua în considerare prevederile acestuia. De exemplu, dacă un act normativ publicat pe 1 ianuarie prevede creșterea salariului minim începând cu 1 iulie, iar data de referință este 1 februarie, se consideră că ofertantul a avut la dispoziție datele necesare pentru a calcula în mod corespunzător prețul ofertei.

Valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea evoluției salariului minim în construcții.

Constructii ingineresti, de circa 137 mil euro, au oferte din partea constructorilor

Ajustarea prețului contractului are în vedere compensarea valorii suplimentare a manoperelor pe care operatorul economic le suportă în îndeplinirea contractului cauzate de modificarea legislativă. O atenție particulară constă în evitarea supracompensării operatorului economic.

Valoarea manoperei are în vedere salariații care execută lucrări, pe cei care conduc/ operează/ întrețin utilaje sau mijloace de transport, precum și salariații aferenți cotei de cheltuieli indirecte (dacă aceștia sunt salariați ai unor societăți vizate de prevederile actului normativ de modificare a salariului minim în construcții).

În identificarea ponderii valorii de manoperă în prețul contractului, precum și a structurii tarifelor de manoperă se iau în considerare devizele analitice furnizate la ofertă sau, dacă nu există asemenea devize analitice, alte elemente furnizate de către operatorul economic.

Aceasta fără însă ca autoritatea contractantă să fie obligată de acestea (dacă informațiile furnizate nu îndeplinesc un caracter de rezonabilitate). Informații rezonabile sunt informații care corespund cu resursele menționate în ofertă și în programul de execuție

În cazul în care există, la nivelul operatorului economic, un contract colectiv de muncă sau un acord social valabil se ia în considerare ca fiind impactul modificării legislative:

* evoluția costului lunar pentru acele categorii de personal pentru care salariul brut lunar era la salariul minim valabil înainte de intrarea în vigoare a actului normativ de modificare a salariului minim

* evoluția costului lunar pentru celelalte categorii de personal, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă/acordului social/altui act cu valoare juridică obligațională, legate de evoluția salariilor în raport cu ecoluția salariului minim.

În cazul în care nu există contract colectiv de muncă aplicat la data actualizăii, nu se ia în considerare ca fiind impactul modificării legislative decât evoluția costului lunar pentru acele categorii de personal care salariul brut lunar era, înainte de intrarea în vigoare a actului normativ de modificare a salariului minim, cuprins între salariul minim valabil anterior și noul salariu minim.

În ambele cazuri, autoritatea contractantă calculează un coeficient de actualizare care va fi aplicabil în mod global pentru întreaga valoare a lucrărilor executate în fiecare lună.

 

Descarcati aici

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus