Oferte locuri de munca top

Agrementele tehnice in constructii: procedura noua

A intrat în vigoare o nouă formă a procedurii ce are în vedere elaborarea și avizarea agrementelor tehnice în construcții.

Conform procedurii publicate în Monitorul Oficial, agrementul tehnic în construcții se elaborează de către un organism elaborator abilitat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – MDLPA la cererea unui solicitant.

Mai exact, solicitantul poate fi:

* producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia în România sau un distribuitor care deține acordul producătorului pentru comercializarea produselor pentru construcții respective pentru agrementul tehnic pentru produse pentru construcții;

* titularul agrementului tehnic al procedeului, în baza unui mandat primit de la producătorul procedeului, sau cel care îl utilizează, în baza unui mandat primit de la titularul procedeului, precum și în baza licenței aflate în valabilitate pentru agrementul tehnic pentru procedee noi de punere în operă a unui produs pentru construcții.

Agrementul tehnic în construcții nu acordă titularului dreptul exclusiv de comercializare a produsului sau a procedeului de punere în operă a produsului pentru construcții pentru care a fost elaborat. Dreptul de a utiliza un agrement tehnic în construcții îi aparține titularului, producătorului și distribuitorilor nominalizați în anexa agrementului tehnic respectiv. Agrementul tehnic este valabil numai în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic în construcții respectiv.

Agrementul va fi elaborat în maximum 4 luni de la data depunerii solicitării la registratura MDLPA.

Solicitarea elaborării unui agrement tehnic în construcții

Solicitantul agrementului tehnic în construcții se adresează unuia dintre organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții abilitate în acest scop de MDLPA. Acesta trebuie să prezinte o cerere, prin care se obligă să pună la dispoziția organismului elaborator documentația necesară pentru elaborarea agrementului tehnic în construcții. Astfel, va putea începe negocierea contractului cu solicitantul, în baza documentației de referință pentru produsul pentru construcții/procedeul care face obiectul agrementului tehnic și pe care solicitantul are obligația să îl prezinte organismului elaborator.

Prelungirea avizului tehnic, modificarea sau extinderea unui agrement tehnic în construcții

Avizul tehnic însoțește agrementul tehnic aferent și are valabilitate doi ani.

În cazul în care în această perioadă titularul agrementului tehnic face dovada îndeplinirii condițiilor privind menținerea calității și constanței caracteristicilor relevante ale produsului pentru construcții în procesul de fabricație, avizul tehnic se prelungește cu încă un an. Aceasta ca urmare a raportului favorabil întocmit de elaboratorul agrementului tehnic în construcții respectiv, până la expirarea termenului de valabilitate al agrementului tehnic în construcții, care este de 3 ani.

Prelungirea valabilității avizului tehnic inițial se solicită de către titularul agrementului în cauză cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate inițial.

Prelungirea unui aviz tehnic se desfășoară la fel precum în situația solicitării avizului tehnic inițial, iar dosarul tehnic va cuprinde:

* cerere de prelungire a avizului tehnic al agrementului tehnic în construcții

* copia agrementului tehnic pentru care se solicită prelungirea avizului tehnic

* rezultatele verificărilor efectuate de grupa specializată privind menținerea aptitudinii de utilizare a produsului/procedeului de către elaboratorul agrementului tehnic în construcții respectiv, prin grupa specializată aferentă

* raportul favorabil întocmit de elaboratorul agrementului tehnic respectiv.

 

Descărcați aici Procedura MDLPA

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

 

Sus