Oferte locuri de munca top

Agentii imobiliari si dezvoltatorii imobiliari, in evidenta Oficiului de Prevenire a Spalarii Banilor

Va fi creată o evidență la nivelul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor care să permită identificarea agenților și dezvoltatorilor imobiliari ce desfășoară efectiv activitățile ce intră sub incidența Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Aceasta în vederea monitorizării și supravegherii acestora.

Astfel, agenţii imobiliari şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, au obligația de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența prezentei legi, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activități, conform unei Ordonanțe de Urgență publicată în Monitorul Oficial.

Această evidență este necesară pentru ca Oficiul să aibă posibilitatea identificării, monitorizării și supravegherii acestor entități nereglementate specific, aflate în supravegherea directă a Oficiului și care desfășoară efectiv activitățile care intră sub incidența Legii nr. 129/2019.

Peste 16 mii mp de spatii industriale noi, proiect al unei multinationale

Nerespectarea prevederilor va fi sancționată cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Amintim faptul că, prin Legea nr. 129/2019, agenții și dezvoltatorii imobiliari sunt obligați să transmită un raport pentru tranzacţii suspecte în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

Forma și conținutul notificării va fi stabilită prin ordin al președintelui Oficiului și va fi emisă în termen de 30 de zile de la 21 aprilie 2021, data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. Entitățile raportoare vor transmite notificarea în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului.

Urgența adoptării acestui act normativ reiese din necesitatea de a implementa, cât mai curând posibil, un mecanism instituțional funcțional pentru înregistrarea și controlul activității efectuate de către categoriile de entități raportoare vizate, rezultate ce vor fi luate în considerare în termenul procedural aplicabil, înainte de vizita on-site a evaluatorilor și experților Comitetului Moneyval, ce va avea loc în perioada septembrie-octombrie 2022.

Peste 120 de locuinte semicolective si unifamiliale, langa Bucuresti

Sus