Oferte locuri de munca top

Aeroportul Iasi: licitatie anulata pentru o zona de preimbarcare

Proiectul de construire a zonei de preîmbarcare a Terminalului 3 din cadrul Aeroportului Iași mai are de așteptat. Aceasta pentru că a fost anulată licitația pentru atribuirea serviciilor de proiectare faza PT, DDE, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor, asistență tehnică din partea proiectantului, verificarea tehnică de calitate a proiectului și a detaliilor de execuție și execuție pentru obiectivul de investiții „Zona de preîmbarcare- Terminal 3”.

Potrivit SEAP, ”abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 647.388 lei fără TVA.

Durata acestui contract este de 5 luni.

Unitate de productie profile metalice, in curs de autorizare

Proiectul de investiție imobiliară constă în construirea unei zone de preîmbarcare a pasagerilor adiacentă terminalului T3, cu regimul de înălțime parter și suprafață desfășurată totală de peste 91 mp.

În cadrul extinderii investiției terminalului T3 sunt cuprinse și lucrările de extindere și racordare a rețelelor de apă și canalizare, extindere rețele electrice, rețea termică, refacere platforme, extindere trasee și canalizație SIS și IT&C, etc.

Sasurile urmau să fie amplasate pe platforma din beton existentă ce prezintă o pantă de scurgere a apelor către rigolă carosabilă ce aparține de platforma de staționare a aeronavelor. Suprafața nou construită va avea circa 91,4 mp.

Aeroportul internațional Iași se află amplasat în partea nord – estică a municipiului Iași, la o distanță de aproximativ 6 km.

Sus