Oferte locuri de munca top

ADR Sud – Vest Oltenia: Valoarea solicitata a proiectelor depuse a depasit cu mult alocarea totala

Alexandru Stănescu, director general ADR Sud – Vest Oltenia

Există un interes crescut din partea mediului de afaceri din regiunea Sud Vest Oltenia pentru atragerea de fonduri europene, având în vedere că de curând s-a închis apelul de proiecte ”Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri” și ”valoarea solicitată a proiectelor depuse a depășit cu mult alocarea totală, acoperirea apelului fiind de peste 269%”, ne-a transmis Alexandru Stănescu, director general ADR Sud – Vest Oltenia.

 

 

 

Contează mult numărul de locuri de muncă nou create prin proiect

Apelurile de proiecte dedicate IMM-urilor sunt apeluri competitive, cu depunere la termen, pentru care s-a stabilit un prag de calitate de minim de 60 de puncte.

La sfârșitul etapei de evaluare, proiectele depuse sunt ierarhizate, în ordinea punctajului obținut, a sumelor disponibile și, bineînțeles, după finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor.

În situația unui punctaj egal între unul sau mai mulți solicitanți, departajarea se va realiza în funcție de procentul de creștere a cifrei de afaceri.

Există situația în care punctajul este în continuare egal. Așadar, departajarea se face, având în vedere numărul de locuri de muncă nou create prin proiect.

În final, în cazul în care punctajul se menține în continuare egal, departajarea se va face în baza principiului primul depus.

Pentru apelurile dedicate autorităților publice, mecanismul de evaluare și selecție este descris în fiecare ghid specific, care se regăsește postat pe site-ul instituției.

Minim un salariat pentru IMM-urile care vor să obțină fonduri europene

IMM-urile trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de criterii de eligibilitate, prevăzute în apelurile de proiecte. Criteriile pot diferi, în funcție de specificul fiecărui apel.

Un caz concret este pentru apelul de proiecte competititv „Îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi”.

Astfel, microîntreprinderile pot accesa granturi nerambursabile de minimum de 25.000 euro, respectiv maximum 300.000 euro. Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției, și trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de cerințe:

– să se încadreze în categoria de microîntreprindere;

– investiția să fie realizată în domeniile de activitate eligibile;

– să nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;

– să nu fi avut activitatea suspendată temporar;

– să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral;

– să fie înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

– să aibă un număr mediu de salariați de cel puțin 1 sau să aibă cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare;

– locul de implementare a proiectului să fie în mediul urban, regiunea Sud-Vest Oltenia;

– să își fi achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic.

Pe site-ul ADR Sud – Vest Oltenia sunt postate toate informațiile necesare, astfel ca toți cei interesați să aibă acces la toate documentele necesare elaborării unei propuneri de proiect, să poată consulta ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte. De asemenea, potențialii solicitanți se pot adresa biroului de help-desk pentru a solicita informații sau clarificări.

În cazul apelurilor de proiecte destinate beneficiarilor publici, procesele de evaluare și selectare a proiectelor nu prevăd criterii legate de buna finalizare a proiectelor finanțate anterior cu fonduri europene.

Cereri de rambursare în 30 de zile

Având în vedere faptul că exercițiul financiar 2021-2027 se află în fază incipientă, deocamdată nu există la nivelul Autorității de Management a Programului Regional Sud-Vest Oltenia situații de întârziere a plăților către beneficiari.

Pentru fluidizarea procedurii de decontare a cererilor de rambursare și estomparea oricărui tip de întârziere care ar putea surveni, reprezentanții ADR recomandă beneficiarilor să respecte termenele și actele procedurale aferente.

Astfel, autorizarea cererii de rambursare se va efectua în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, cu mențiunea că pentru verificare și autorizare termenul poate fi întrerupt de posibile clarificări, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

În cazul cererii de rambursare finale, termenul de 10 zile poate fi prelungit cu durata efectuării tuturor verificărilor necesare autorizării plății finale.

CAEN eligibil: ”Alte lucrări de instalații pentru construcții” Anterior lansării și aprobării ghidurilor destinate IMM-urilor, Autoritatea de Management a Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, a derulat procesul de consultare publică, etapă în care potențialii beneficiari și entitățile interesate au avut posibilitatea de a transmite diverse propuneri și observații.

Metodologia și criteriile de selecție pentru aceste operațiuni, inclusiv anexa cu codurile CAEN eligibile, au fost aprobate prin Decizie a Comitetului de Monitorizare PR SV Oltenia. Astfel, în urma derulării acestor proceduri a fost introdus în lista codurilor CAEN eligibile codul CAEN 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții.

Sus