Oferte locuri de munca top

ADR Nord-Vest: Constructorii pot solicita fonduri europene pentru digitalizare, competitivitate

Csilla Hegedüs, director general interimar ADR Nord Vest

Firmele de construcții din regiunea Nord Vest pot depune cereri de finanțare în cadrul apelului pentru digitalizarea IMM-urilor, a apelurilor pentru creșterea competitivității economice sau a celor pentru finanțarea IMM-urilor din parcurile de specializare inteligentă.

 

 

 

”De asemenea, încurajăm firmele de construcții inovative să ia în considerare și apelul destinat proiectelor pentru transferul în piață a unor rezultate de cercetare, rezultate preluate de la centrele de transfer tehnologic”, afirmă Csilla Hegedüs, director general interimar ADR Nord Vest.

Cererile finale de rambursare pentru POR 2014-2020 vor fi procesate înainte de 30 august 2024

În cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021 -2027 activitățile de rambursare a cheltuielilor în cadrul proiectelor contractate au demarat recent.

Până în prezent nu au existat probleme cu asigurarea fondurilor necesare, iar încasările s-au realizat fără întârzieri.

Însă, în ceea ce privește Programul Operațional Regional 2014-2020 contextul este diferit, din cauza demarării activităților de închidere a programului.

Astfel, termenul limită de eligibilitate a cheltuielilor (31.12.2023) și întârzierile înregistrate în implementarea unor proiecte, au condus la depunerea a peste 340 cereri de rambursare finale la începutul anului 2024.

Deși această situație a fost previzionată, iar beneficiarii au fost informați pe parcursul anului 2023, în ciuda tuturor măsurilor luate, termenele de avizare a cererilor de rambursare sunt mai mari în această perioadă.

”Cu toate acestea, ne așteptăm ca cererile finale aflate în lucru la nivelul regiunii să fie procesate înainte de termenul stabilit de Autoritatea de Management POR pentru 30 august 2024”, spune Csilla Hegedüs.

Selecția proiectelor, în condițiile suprasubscrierii apelurilor

Fiecare apel de proiecte beneficiază de un ghid al solicitantului în care sunt stipulate criteriile clare ce stau la baza evaluării proiectelor, iar selecția se face în limita fondurilor alocate, cu condiția atingerii pragului minim de calitate rezultat în urma evaluării tehnice și financiare.

În cadrul apelurilor de proiecte necompetitive, evaluarea se face în ordinea depunerii. Contractarea se face în ordinea ieșirii din evaluare a proiectelor, până la acoperirea bugetului apelului.

Pentru apelurile de proiecte cu mecanism competitiv, procesul de evaluare începe odată cu depunerea cererilor de finanțare, iar contractarea acestora se face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut sau în ordinea depunerii, în funcție de precizările din ghidul aplicabil.

Departajarea proiectelor, care în urma evaluării obțin punctaj egal, se face în conformitate cu prevederile ghidurilor aplicabile.

De exemplu,  pentru apelul de proiecte PRNV/2023/131.B/1 – Creșterea competitivității IMM -urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, ghidul precizează următoarele:

“Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face ținând cont, în ordinea de mai jos, de următoarele criterii:

– Vor fi selectate acele proiecte care au cea mai mică valoare rezultată a raportului dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitată și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (cuantumul finanțării/cifra de afaceri);

– Data și ora depunerii proiectelor.”

În cazul apelurilor cu beneficiari publici (UAT-uri), în selecția proiectelor nu există o condiționare privitoare la istoricul aferent derulării unor proiecte anterioare.

”Nefinalizarea la termen a unui proiect poate fi cauzată de factori multiplii și nu reprezintă un criteriu de eligibilitate”, spun reprezentanții ADR Nord Vest.

Proiectul depus de către un UAT trebuie să respecte termenul de depunere și criteriile de eligibilitate prevăzute în ghiduri, iar valoarea finanțării solicitată să se încadreze în alocarea financiară disponibilă.

Nu este necesar ca IMM-urile să utilizeze fonduri proprii

IMM-urile pot accesa finanțări pentru aprofundarea unor cercetări punctuale care să fie tran-
sferate în piață, pentru digitalizarea activităților curente sau pentru creșterea competitivității economice.

Programul propune apeluri care permit o intensitate de finanțare de:

– 100%, până la 1,5 milioane euro în cazul întreprinderilor nou înființate inovatoare;

– 90%, până la 100 mii euro în cazul apelului de digitalizare (121);

– 90%, până la 200 de mii de euro în cazul apelului dedicat microîntreprinderilor (131A)

– 90%, până la 270 mii de euro în cazul apelului dedicat internaționalizării (131F).

De asemenea, apelurile care propun sprijinirea creșterii competitivității IMM-urilor (Apelurile 131 B,C,D) propun finanțare care diferă în funcție de județul unde se realizează investiția și de încadrarea IMM-ului în categoria microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie.

Astfel, pentru Bihor și Cluj cofinanțarea este de 50% și poate ajunge la 60% pentru categoria micro și întreprindere mică, respectiv pentru Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj intensitatea de finanțare este majorată cu 10% în ambele situații.

Sunt prevăzute și finanțări de până la 2,5 milioane de euro prin ajutor regional, în cadrul parcurilor de specializare inteligentă, prin operațiunea de importanță strategică prevăzută prin Programul Regional Nord-Vest.

Beneficiarii au opțiunea de a-și implementa proiectele prin utilizarea prefinanțărilor și a cererilor de plată, instrumente care prevăd ajutorul financiar nerambursabil fără ca beneficiarul să utilizeze fondurile proprii.

Există, de asemenea, și instrumentul clasic al cererilor de rambursare, care prevede rambursarea sumelor pentru ajutorul financiar nerambursabil după efectuarea plăților.

Sus