Oferte locuri de munca top

Actul industriei net-zero a fost adoptat de Consiliul European

Un regulament privind stabilirea cadrului de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european de producție cu tehnologie net-zero, cunoscut sub denumirea „act-ul industriei net-zero”, a fost adoptat de Consiliul European.

Regulamentul urmărește să stimuleze implementarea industrială a tehnologiilor net zero care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor UE în materie de climă, folosind puterea pieței unice pentru a consolida poziția Europei de lider în tehnologiile ecologice industriale.

”Actul net-zero al industriei este una dintre pietrele de temelie ale unei noi politici industriale. Acest act juridic va ajuta Europa să conducă cursa globală pentru tehnologii verzi și să ne asigurăm că contribuția noastră la lupta împotriva schimbărilor climatice reduce, de asemenea, dependențele noastre, ne consolidează autonomia strategică și ne ajută să creăm creștere economică și locuri de muncă în Europa” a declarat Jo Brouns, ministrul Flandrei pentru Economie, Inovare, Muncă, Economie Socială și Agricultură.

Stimularea tehnologiilor verzi

Actul industriei net-zero va crea condiții favorabile pentru investiții în tehnologii verzi prin:

* simplificarea procesului de acordare a autorizaţiilor pentru proiecte strategice

* facilitarea accesului pe piață pentru produse tehnologice strategice (în special în achizițiile publice sau licitarea energiilor regenerabile)

* îmbunătățirea competențelor forței de muncă europene din aceste sectoare (adică cu academii de industrie net zero și zone industriale de mare concentrație sau „văi”).

* crearea unei platforme pentru coordonarea acțiunii UE în acest domeniu

Pentru a stimula inovarea, actul juridic propune crearea unor cadre de reglementare favorabile pentru dezvoltarea, testarea și validarea tehnologiilor inovatoare (cunoscute sub denumirea de „sandbox-uri de reglementare”).

Progresul în atingerea obiectivelor Actului privind industria net-zero va fi măsurat prin două repere indicative.

În primul rând, capacitatea de producție a tehnologiilor net zero, cum ar fi panourile solare fotovoltaice, turbinele eoliene, bateriile și pompele de căldură, care atinge 40% din nevoile de implementare ale UE.

În al doilea rând, un obiectiv specific pentru o cotă sporită a Uniunii pentru aceste tehnologii, în vederea atingerii la 15 % din producția mondială până în 2040.

În plus, actul net-zero al industriei stabilește o capacitate anuală de injectare de cel puțin 50 de milioane de tone de CO2 care să fie atinsă până în 2030 în siturile de stocare geologică situate pe teritoriul Uniunii.

După semnarea de către Președintele Parlamentului European și Președintele Consiliului, regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare la data publicării sale.

Actul industriei net-zero este una dintre cele trei inițiative legislative cheie ale planului industrial Green Deal – împreună cu actul materiilor prime critice și reforma de proiectare a pieței de energie electrică – pentru a spori competitivitatea industriei net-zero a Europei și a sprijini o tranziție rapidă la neutralitatea climatică.

Comisia și-a depus propunerea la 16 martie 2023.

Parlamentul European și-a adoptat poziția la 21 noiembrie 2023, iar Consiliul abordarea sa generală la 7 decembrie 2023.

Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord provizoriu la 6 februarie 2024, care a fost votat în o sesiune plenară în Parlamentul European la 25 aprilie 2024.

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus