Oferte locuri de munca top

Actualizarea PUG-urilor: noi norme tehnice

Actualizarea documentațiilor PUG (Plan urbanistic general) în format GIS (sistem informatic geografic) a devenit esențială în dezvoltarea urbană și locală și în tranziția verde a localităților din România.

Ca urmare, au fost elaborate norme tehnice privind seturile de date spațiale pentru documentațiile de urbanism, precum și normele tehnice pentru realizarea seturilor de date spațiale pentru planurile de amenajarea teritoriului județean.

Autoritățile publice locale vor fi susținute în procesul de planificare spațială, în PNRR fiind prevăzute la finanțare elaborarea/actualizarea de:

* Planuri Urbanistice Generale în format digital

* Planuri Urbanistice Zonale în format digital

* Planuri de Amenajarea Teritoriului Județean în format digital

* Planuri de Amenajarea Teritoriului Zonal Metropolitan în format digital

* Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă în format digital.

Totodată, documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism vor fi încărcate în Observatorul Teritorial și se va asigura integrarea cu platforma digitală urbană de date interoperabile.

Ținta intermediară pentru monitorizarea implementării investiției privind elaborarea/ actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană presupune ca 189 de documentații să fie finalizate și aprobate la trimestrul II 2024 (Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană 100 de documentații PUG și 39 de documentații PUZ).

Ținta finală are în vedere elaborarea în format digital și aprobarea a:
* 262 de documentații PUG (180 pentru comune, 50 pentru orașe, 22 pentru municipii și 10 pentru municipiile reședință de județ, inclusiv municipiul București);

* 5 documentații PATJ;

* o documentație PATZM;

* 60 de documentații PUZ; și 50 de PMUD.

În total, vor fi elaborate 378 de documentații. Toate documentațiile vor fi publicate în platforma Observatorul Teritorial.

Conform datelor de la nivelul MDLPA, peste 60% din UAT din România au PUG mai vechi de 10 ani. Mai mult, 73% din orașe au documentația mai veche de 10 ani și implicit decuplată de la tendințele și nevoile actuale.

Din cauza acestui fond învechit de documentații, pentru orice investiție nouă sunt necesare proceduri administrative suplimentare (elaborarea unei documentații de tip PUZ – Plan Urbanistic Zonal) ce înseamnă atât o perioadă de timp mai mare și costuri suplimentare pentru populație, mediul economic și pentru autoritățile publice locale, cât și o abordare fragmentată a investițiilor.

De asemenea, sub 8% din documentațiile existente au fost elaborate în format digital interoperabil.

 

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus