Oferte locuri de munca top

Acte de urbanism, emise fara respectarea legii

Mai multe probleme au fost sesizate de către inspectorii de la Inspectoratul de Stat în Construcții în cursul controalelor pe tema amenajării teritoriului și urbanismului, efectuate în primul trimestru al acestui an.

Astfel, inspectorii ISC au constatat că activitatea de eliberare a documentelor de autoritate la nivelul unităților administrativ-teritoriale nu se desfășoară conform legii în toate localitățile. Mai exact, problemele apar din cauza fluctuației de personal din compartimentele de urbanism și slabei pregătiri profesionale a acestora.

Totodată, nici activitatea de control și coordonare din partea consiliilor județene nu se poate desfășura eficient tot din cauza lipsei de personal calificat, cu calitate de funcționar public cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării execuției lucrărilor de construcții, în structura de specialitate.

În aceste cazuri, efectele ar putea fi eliberarea de autorizații de construire cu nerespectarea prevederilor legale, autorizații ce pot genera prejudicii solicitanților și/sau vecinilor acestora.

În activitatea de control privind respectarea disciplinei de autorizare și execuție a lucrărilor de construcții s-au constatat următoarele:

* încălcări ale procedurii de eliberare a certificatului de urbanism și a autorizației de construire

* deficiențe privind sistemul de evidență a actelor de autoritate emise

* documentații tehnice incomplete

* lipsa avizelor și acordurilor necesare autorizării lucrărilor

* neorganizarea sistemului propriu de control în domeniul disciplinei de autorizare și executare a lucrărilor de construcții

* nerespectarea normelor de proiectare și a competențelor de semnătură.

Activitatea de control în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului nu se poate desfășura cu respectarea unui program prestabilit, care să abordeze fenomene negative specifice domeniului. Inspectorii semnalează: slaba pregătire a personalului din cadrul structurilor de specialitate organizate la nivelul administrațiilor publice locale, lipsa planului urbanistic general actualizat și a regulamentului local de urbanism aferent, proliferarea documentațiilor derogatorii care afectează vecinătățile.

Și în activitatea de proiectare a documentațiilor urbanistice desfășurată de operatori economici inspectorii ISC au constatat deficiențe, și anume:

* nerespectarea cerințelor de proiectare și a competențelor de elaborare a documentațiilor urbanistice

* nerespectarea cerințelor de avizare și aprobare a documentațiilor urbanistice.

Mai mult, au fost constatate abateri de la obligația afișării la loc vizibil a panoului de identificare a investiției și abateri în ceea ce privește comunicarea datei începerii lucrărilor de construcții, precum și a datei finalizării lucrărilor.

De asemenea, inspectorii ISC au mai constatat deficiențe privind nerespectarea cerințelor de conținut, elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism.

 

 

 

Citiți și:

Oferte reevaluate, pentru un contract rutier de peste 15 mil euro

Cand incepe construirea unui mare ansamblu rezidential

Devize mai mari pentru lucrari de tencuieli si zugraveli

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus