Oferte locuri de munca top

Achizitiile publice: o noua strategie prevede reformarea sistemului national de achizitii publice

Sistemul de achiziții publice din țara noastră are mai multe probleme, ce ar trebui să fie rezolvate până în 2027, conform noii Strategii Naționale în domeniul Achizițiilor Publice (document atașat la finalul articolului). Aceasta parcurge pașii necesari în vederea aprobării de către Guvern.

Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice 2023 – 2027 a fost elaborată în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, care în cadrul componentei ”Buna Guvernanță” prevede reformarea sistemului național de achiziții publice.

SNAP 2023-2027 are în vedere cele șase priorități de politică în domeniul achizițiilor publice formulate de către Comisia Europeană, respectiv:

– Asigurarea adoptării pe scară mai largă a achizițiilor publice strategice;

– Profesionalizarea personalului responsabil de achiziții publice;

– Îmbunătățirea accesului la piețele de achiziții;

– Creșterea transparenței, integrității și a calității datelor;

– Stimularea transformării digitale a achizițiilor;

– Cooperare pentru agregarea achizițiilor publice.

Strategia are în vedere construirea pe termen lung a unui sistem de achiziții publice mai performant, orientat spre inovare și sustenabilitate, mai ușor accesibil tuturor actorilor implicați în procesul de achiziții publice și care să asigure o mai mare transparență în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice.

Ce obiective urmărește strategia

* asigurarea accesului IMM-urilor la piețele de achiziții publice și asigurarea beneficiilor sociale, de mediu și de inovare

* înființarea unui centru de competențe în materie de achiziții publice sustenabile și de inovare în cadrul ANAP

* completarea Ghidului Online gestionat de către ANAP

* elaborarea și implementarea unui program anual de conferințe/seminarii cu implicarea mediului academic

* elaborarea și adoptarea Planului național de achiziții ecologice

* clarificarea cadrului legislativ privind opțiunea de rezervare a contractelor către întreprinderi sociale de inserție și unități protejate autorizate

* analizarea și clarificarea cadrului legal cu privire la finanțarea contractelor de achiziții publice de inovare.

C.N.I. pregateste mari licitatii de peste doua miliarde euro

Achiziții publice centralizate

SNAP 2023-2027 urmărește extinderea domeniului de aplicare a achizițiilor centralizate în administrația centrală, în special în sectoarele sănătății, educației, transporturilor și digitalizării, prioritare în PNRR.

Transparența în achiziții publice

Totodată, SNAP 2023-2027 prevede creșterea nivelului de transparență a proceselor de achiziții publice prin colaborarea cu ONG-uri, jurnaliști și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru a identifica acele domenii în care transparența sistemului de achiziții publice poate fi îmbunătățită și efectuarea modificărilor necesare.

Vor fi elaborate îndrumare cu privire la utilizarea excepțiilor prevăzute de lege, precum și promovarea importanței și beneficiilor transparenței în achiziții publice.

Vor fi elaborate documentații de atribuire standard, pe anumite sectoare de activitate, stabilite în urma unei analize de date și a consultării părților interesate

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus