Oferte locuri de munca top

Achizitiile publice: noi modificari aduse de un proiect de act normativ

Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare va suporta unele modificări ale regulilor, potrivit schimbărilor ce vor fi aduse de un nou proiect de completare și modificare a actelor normative în domeniul achizițiilor publice.

Alte modificări privesc ajustarea prețului contractului (toate modificările le găsiți în fișierul atașat la finalul știrii).

Astfel, autoritatea contractantă va avea dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante.

De asemenea, autoritatea contractantă va avea obligaţia de a ajusta preţul contractului în situaţia în care:

* durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică se prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei, stabilită iniţial prin documentaţia de atribuire, iar această posibilitate de prelungire a fost prevăzută în documentele achiziţiei iniţiale și a fost determinată de motive care nu sunt imputabile contractantului; sau

* durata de furnizare/prestare/execuţie prevăzută în contract se prelungeşte, iar această posibilitate de prelungire a fost prevăzută în documentele achiziţiei iniţiale și nu se datorează responsabilităţii contractuale a contractantului.”

Totodată, entitatea contractantă nu va utiliza costul cel mai scăzut/preţul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul:

* categoriilor de contracte sectoriale/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale;

* anumitor categorii de contracte sectoriale/ acorduri-cadru de produse care au impact asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viaţă.

Blocuri cu cate 7 niveluri vor fi edificate intr-un municipiu

Ce prevederi vor fi abrogate

Autoritatea contractantă nu va mai avea dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice în caz de reziliere, rezoluțiune, denunțare sau încetare anticipată din culpa antreprenorului a contractelor de achiziție publică aferente proiectelor de infrastructură de transport și/sau drumuri județene.

Pentru același caz, autoritatea contractantă nu va mai putea stabili, în documentele achiziţiei, durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute până la finalizarea obiectivului de investiţie.

Experiența profesională nu va mai putea fi luată în considerată în baza deţinerii unei autorizaţii/certificări/atestări specifice.

Va fi abrogată prevederea prin care pe parcursul derulării contractului nu este permisă modificarea preţurilor din ofertă în funcţie de variaţiile preţurilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizionează.

 

 

Descărcați aici

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus