Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: simplificari, termene reduse si atribuiri mai rapide

Mai multe prevederi vor fi modificate în cadrul legislației achizițiilor publice pentru simplificarea, reducerea termenelor de derulare a procesului de achiziție publică, precum și accelerarea atribuirii contractelor de achiziție publică.

Schimbările vor fi realizate printr-o Ordonanță de Urgență, în prezent aceasta fiind în consultare publică.

Modificări pentru Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

A fost propusă modificarea definiției subcontractantului astfel încât să nu mai existe confuzie între aceasta și noțiunea de furnizor. Astfel, un subcontractant sau subantreprenor va însemna „orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi”.

De asemenea, vor fi modificate prevederile referitoare la situația în care autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv, urmând să fie inclusă și procedura simplificată pe lângă celelalte proceduri prevăzute deja.

Modificări ce vizează prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Va fi eliminată din sarcina operatorului economic declarat câștigător obligația de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/punctele de lucru pentru demonstrarea îndeplinirii condiției de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

În practică, această obligație se poate dovedi o povară administrativă excesivă, mai ales în cazul operatorilor economici cu sute sau chiar mii de sedii secundare. Obținerea certificatelor fiscale de la DITL presupune un efort administrativ semnificativ și un timp considerabil. O declarație pe propria răspundere a ofertantului declarat câștigător, din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare, ar răspunde exigențelor Directivei 2014/24/UE.

De asemenea, se va da dreptul autorității/entității contractante ca și în cazul procedurilor simplificate să folosească criteriile de calificare şi selecţie folosite și pentru celelalte tipuri de proceduri.

Conform documentului, vor fi diminuate termene precum:

* reducerea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar, de la 80 de zile la 30 de zile (pentru licitația deschisă și licitația restrânsă), 15 zile (pentru procedura simplificată și negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) și, respectiv, 50 de zile (pentru negocierea competitivă și dialogul competitiv);

* reducerea termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii;

* eliminarea termenului stabilit pentru depunerea documentelor în susținerea DUAE în cazul procedurii simplificate.

Modificări ce vizează prevederile Legii nr. 101/2016

Va fi obligatorie semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător al procedurii, după pronunțarea deciziei CNSC/hotărârii judecătorești în primă instanță. Modificarea vizează eficientizarea procesului de achiziție publică și derularea investițiilor în graficul estimat, permițând semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/hotărârii judecătorești în primă instanță, fără a mai aștepta eventuala soluționare în instanță a plângerii/recursului.

Totodată, va fi introdusă o taxă de timbru în cazul cererilor introduse la instanţele judecătoreşti privind suspendarea procedurii de atribuire și/sau a executării contractului.

 

Descărcați aici Proiectul OUG

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

 

Sus