Oferte locuri de munca top

Achiziții publice: primele două proiecte de legi au fost finalizate

4563720850_a020b02321_oProiectul de lege privind achizițiile clasice, precum și proiectul de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică au fost finalizate, anunţă Ministerul Finanțelor Publice.

Ambele proiecte de acte normative au fost publicate pe paginile web ale MFP și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP).

Proiectele de lege sunt definitivate, acestea urmând a fi supuse avizării interinstituționale și urmează să fie transmise spre aprobare Parlamentului după ce vor fi aprobate de Guvernul României.

Atât achiziţiile publice din fonduri de la bugetul de stat, cât şi cele din fonduri europene vor fi făcute după reguli similare, potrivit noilor proiecte de lege privind achiziţiile publice. Până acum condiţiile pentru achiziţiile din fonduri bugetare erau mult mai relaxate de cât cele din fonduri europene.

Reforma sistemului de achiziții publice trebuie asigure eficientizarea modului în care sunt cheltuite toate fondurile publice, indiferent că ne referim la banii de la bugetul de stat sau la fondurile europene.
Nu trebuie să mai existe criterii diferite în cheltuirea acestora, iar întreaga administrație publică trebuie să se concentreze în a dezvolta proiecte, nu în justificarea bugetelor și în cheltuirea sumelor de care dispun.
Eficiența trebuie să devină criteriul de bază în dezvoltarea și implementarea unui proiect, în timp ce sursa de finanțare a acestuia trebuie să devină un aspect mai puțin important.
Astfel, vom putea oricând să decontăm proiectele finanțate din sume asigurate de la bugetul de stat din fondurile alocate de UE.
Reforma sistemului de achiziții publice va însemna  înainte de toate mutarea accentului pe raportul preț/calitate! Am finalizat deja primele două proiecte de legi.
În aceste zile începem dezbaterea publică a celorlalte două proiecte de acte normative care vor completa pachetul legislativ, alături de Strategia națională în domeniul achizițiilor publice”, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.

Totodată, pe site-urile celor două instituții au fost publicate și documentele centralizatoare care prezintă rezoluția dată în cazul fiecărui comentariu primit pe marginea celor primelor două proiecte de legi finalizate, respectiv comparația între prevederile noilor Directive europene în materie și prevederile celor două proiecte de legi. Vă reamintim, cele două proiecte de acte normative au fost supuse dezbaterii publice începând cu 22 iulie a.c.

Pachetul legislativ va fi completat de următoarele două proiecte de legi: proiectul de lege privind achizițiile sectoriale (utilități), care a fost publicat pe site-ul MFP astăzi, 24 septembrie a.c., respectiv proiectul de lege privind concesiunile, care va fi supus dezbaterii publice în data de 25 septembrie a.c.

Proiectele de acte normative menționate sunt realizate în cadrul Comitetul Inter-ministerial pentru achiziții publice, din care fac parte specialiști din cadrul tuturor instituțiilor implicate.

NOTĂ:

Documentele menționate sunt publicate la următoarele link-uri:

Pe site-ul MFP: http://www.mfinante.ro/proiecteachizitii.html?&pagina=acasa

Pe site-ul ANAP: http://www.anrmap.ro/ro/web/public/transparenta-decizionala

Sus