Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: noi schimbari privind procedura de atribuire

Mai multe modificări propuse pentru achizițiile publice au fost aprobate ieri de Senat. Completările aduse legii vor transpune în legislația românească Directiva nr. 2014/24/UE.

În procesul de legiferare, o comisie de specialitate a adus multe schimbări proiectului inițial.

Printre acestea, au fost stabilite criteriile după care autoritatea contractantă alege procedura de atribuire pentru contractele de achizitie publică de lucrări sau de servicii al căror obiect vizează realizarea obiectivelor de investiții publice noi sau a lucrărilor de intervenție asupra celor existente:

* valoarea estimată a contractului având ca obiect prestare a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiții în parte, dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;

* valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiții în parte cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiții, dacă acestea fac obiectul aceluiași contract de achiziție publică de lucrări;

* valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiții în parte, separată de valoarea estimată a contractului având ca obiect execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții, dacă se atribuie contracte distincte de servicii de proiectare tehnică și asistență din partea proiectantului, respectiv de lucrări;

* pentru serviciile specifice aferente unei lucrări cum ar fi verificare proiecte, expertiză, audit energetic, studiu de impact asupra mediului, scenariu la incendiu, consultanță, asistență tehnică și altele, care necesită specialiști certificați/atestați pentru realizarea acestora, se va stabili valoarea estimată a fiecărui serviciu pentru fiecare obiectiv de investiții în parte și în funcție de valoarea obținută, pentru fiecare serviciu, se va stabili modalitatea de achiziție corespunzătoare.

Nou sediu pentru institutii judiciare, cu peste 19 mil euro

Ce mai cuprinde propunerea legislativă

Propunerile mai au în vedere înlocuirea definiţiei pentru termenul „construcţie” cu definiţia termenului de „lucrare”. Această înlocuire are în vedere faptul că atât Directiva cât şi normele naţionale se raportează în realitate la noţiunea de lucrări, fără a exista o definiţie legală a acestora. Conform propunerii, „lucrare” va însemna „rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau lucrări de geniu civil, suficient în sine pentru a îndeplini o funcție economică sau tehnică”.

De asemenea, contractul de achiziție publică de lucrări va avea ca obiect: fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări; fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unei lucrări; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care corespunde cerințelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau proiectării lucrării.

Calcularea valorii estimate

Autoritatea contractantă va calcula valoarea estimată a unei achiziții având în vedere existența unei linii de bugetare separate, dintr-un buget pe care îl are la dispoziție, valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale forme de opțiuni și prelungiri ale contractului menționate în mod explicit în documentele achiziției.

 

Descărcați aici toate amendamentele aduse de senatori

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus