Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: noi modificari privind garantia de participare

Va fi realizată o modificare în legile achizițiilor publice, cu efecte directe asupra garanțiilor de participare. Aceasta urmează să fie aprobată în regim de urgență.

Astfel, va fi limitată posibilitatea de constituire a garanției de participare, după caz, a garanției de bună execuție prin scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat membru. Aceasta pentru procedurile de achiziție publică a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 50 milioane de lei fără TVA.

Oficialii consideră că modificarea este necesară întrucât procedurile de achiziție publică a căror valoare depășește suma de 50 milioane lei fără TVA sunt aferente unor proiecte de o complexitate deosebită, prin care sunt realizate lucrări de o mare anvergură. Pentru a nu periclita eventualele suspendări ale plăților sau chiar încetarea contractelor, este necesar ca autoritățile contractante să beneficieze de pârghii care să le confere posibilitatea remedierii lucrărilor din sumele garantate, în situațiile antemenționate. Contractele a căror valoare depășește suma de 50 milioane de lei fără TVA sunt aferente infrastructurilor majore, finanțate din fonduri externe, iar asigurarea unei garanții solide va conduce inclusiv la evitarea pierderii surselor de finanțare, inclusiv cele propuse din programele a căror întindere este până în anul 2026.

Oferta castigatoare a unui contract rutier de 13 mil euro va fi reevaluata

Noul proiect de act normativ stabilește cum trebuie să fie constituită garanţia de participare sau, după caz, garanţia de bună execuţie: prin virament bancar, instrumente de garantare emise în condiţiile legii, asigurări de garanţii, prin depunerea la casierie a unor sume în numerar, prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie.

 

Descărcați aici

Login Required

Sus