Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: noi modificari privind controlul ex-ante

Mai multe schimbări ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind funcţia de control ex-ante urmează să fie aprobate.

Astfel, având în vedere modificările legislative potrivit cărora controlul ex-ante este realizat o singură dată, este prevăzută diminuarea termenului până la care autoritățile contractate au obligația de a iniția procedura de atribuire după primirea avizului acordat asupra documentației de atribuire.

Clarificări termenele de emitere a avizului asupra răspunsului consolidat la solicitările de clarificări și a clarificărilor din oficiu

Controlul ex-ante al propunerii de răspuns al autorităţii contractante la solicitările de clarificări va fi realizat în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii fiecărei propuneri de răspuns consolidat formulată de autoritatea contractantă la solicitările de clarificări și/sau fiecărei completări/informaţii suplimentare cu privire la documentația de atribuire.

De asemenea, entitatea contractantă va fi obligată să transmită către ANAP propunerea de răspuns consolidat formulat la solicitările de clarificări/informaţii suplimentare cu cel puţin 4 zile lucrătoare anterior termenului sau, după caz, termenelor de răspuns stabilit/stabilite anunţul de participare/de participare simplificat/de concurs/de concesionare.

Noi apartamente in Bucuresti, in planul unor investitori straini

Prevederi eliminate

De asemenea, proiectul include eliminarea prevederilor ce fac referire la controlul anunțurilor de participare avand în vedere că prin modificările aduse OUG nr. 98/2017, această activitate nu mai face obiectul controlului ex-ante.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus