Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: noi modificari aprobate de Guvern si intrate in vigoare

Noile modificări ale legislației privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică au fost aprobate de Guvern, care a modificat OUG  47/2022, și au fost deja publicate în Monitorul Oficial.

Astfel, în situația contractelor/acordurilor – cadru care includ proiectarea, valoarea solicitării de plată nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice, iar celelalte elemente ale formulei, respectiv avansul și profitul sunt cele aferente exclusiv lucrărilor și se determină prin raportare la prețul contractului din care se scad sumele aferente proiectării.

Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului include profitul, precum și, după caz:

a) cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/ sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale sau

b) costul aferent achiziției de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/ reparare/ administrare/ exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct.

În situația în care părțile procedează la recalcularea valorii ultimei solicitări de plată, după încheierea actului adițional, acestea procedează la încheierea unui nou act adițional cuprinzând prețul final recalculat al contractului.

Aproape 6 mii mp de noi spatii de depozitare, pentru o multinationala

În cazul în care părțile au procedat la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, anterior încheierii actului adițional prin care se determină prețul final recalculat al contractului, pentru suma aferentă diferenței dintre prețul final recalculat al contractului și prețul final al contractului, nu se datorează și nu se virează către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. suma aferentă cotei prevăzută prin lege.

Prevederile acestui nou act normativ se aplică și contractelor de achiziție în care autoritățile contractante au aplicat penalități de întârziere/ majorări de întârziere/ daune-interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant, și pentru cele care s-a depășit durata de execuție prevăzută în contract fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare.

Totodată, se acordă un termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței pentru beneficiarii programelor naționale care au făcut aplicarea prevederilor OUG nr. 47/2022, de a solicita sumele aferente diferenței dintre sumele estimate prin solicitare și sumele real determinate ca urmare a aplicării formulei în OG nr. 15/2021, aferente întregii perioade în care această formulă a fost aplicată.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus