Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: modificari in documentatia standard pentru contractele de furnizare produse

Va fi modificată documentația standard pentru contractele de furnizare produse, după ce Agenția Națională pentru Achiziții Publice, împreună cu experții Băncii Europene de Investiții, au elaborat o nouă versiune.

Documentaţia standard reprezintă modelul pe baza căruia autoritățile contractante au obligaţia să întocmească fiecare documentaţie de atribuire.

Aceasta pune la dispoziţia tuturor potenţialilor ofertanţi informaţiile necesare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/sectorială.

Conform unui proiect de ordin, documentaţia standard va fi structurată astfel:
* secţiunea I – Instrucţiuni pentru candidaţi/ofertanţi;
* secţiunea II – Caiet de sarcini pentru achiziţie de produse;
* secţiunea III – Contract de achiziţie publică/sectorială de produse;
* secţiunea IV – Acord cadru și contract subsecvent fără reluarea competiției;
* secţiunea V – Acord cadru și contract subsecvent cu reluarea competiției;
* secțiunea VI – Formulare şi modele de documente.

Pentru elaborarea și completarea DUAE, autoritățile contractante vor utiliza informațiile incluse în Notificarea referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE).

Aproape 3 mii mp de spatii industriale noi, pentru dezvoltarea activitatii de productie

Secţiunile vor avea următorul conţinut:

* Secţiunea I – Instrucţiuni pentru candidaţi/ofertanţi – conţine detaliile referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare/de participare simplificat, respectiv detalii procedurale, cum ar fi precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară,
criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate;
* Secţiunea II – Caiet de sarcini pentru achiziţie de produse – conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii/entităţii contractante;
* Secţiunea III – Contract de achiziţie publică/sectorială de produse – conţine modelul orientativ al unui contract de achiziţie publică/sectorială de produse;
* Secţiunea IV – Acord cadru și contract subsecvent fără reluarea competiției conţine modelul orientativ al unui acord cadru și al unui contract subsecvent de achiziţie publică/sectorială de produse, în situația în care atribuirea contractelor subsecvente în interiorul acordului cadru se realizează fără reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului;
* Secţiunea V – Acord cadru și contract subsecvent cu reluarea competiției conţine modelul orientativ al unui acord cadru și al unui contract subsecvent de achiziţie publică/sectorială de produse, în situația în care atribuirea contractelor subsecvente în interiorul acordului cadru se realizează cu reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului;
* Secţiunea VI – Formulare şi modele de documente conţine formularele cu caracter obligatoriu puse la dispoziţie de fiecare autoritate/entitate contractantă.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus