Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: initierea procedurii de conciliere

Autoritățile contractante pot demara proceduri de conciliere în cazul în care acestea au obiecții cu privire la constatările și/sau măsurile de remediere dispuse, identificate de către ANAP ca urmare a activității de control ex ante al procesului de atribuire.

Astfel, autoritatea contractantă poate demara procedura de conciliere pentru aspectele cu care nu este de acord, prin transmiterea cererii de conciliere în termen de două zile lucrătoare de la comunicarea avizului conform condiționat, potrivit reprezentanților ANAP.

Termene de soluționare a cererilor de conciliere

În situația în care cererea de conciliere este inadmisibilă, fără a fi posibilă examinarea pe fond a acesteia, decizia de conciliere se emite în două zile lucrătoare.

Motivele pentru care o cerere de conciliere poate fi respinsă ca inadmisibilă:

– nu a fost depusă în termenele prevazute de lege;

– nu conține toate informațiile prevăzute de modelul de cerere de conciliere.

În situația în care cererea de conciliere este admisibilă și examinată pe fond, decizia de conciliere se emite în:

– 5 – 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de conciliere, dacă ANAP nu are nevoie de informaţii suplimentare de la autoritatea contractantă;

– 3 – 5 zile lucrătoare de la data primirii ultimelor informaţii suplimentare de la autoritatea contractantă, dacă ANAP are nevoie de informaţii suplimentare.

Examinarea cererii de conciliere pe fond vizează măsura în care aspectele constatate şi/sau măsurile de remediere dispuse de ANAP prin avizul conform condiţionat sunt susţinute, în fapt şi în drept, de argumentele aduse de verificatorii ex ante.

Dacă în urma examinării cererii de conciliere pe fond se constată că aspectele identificate şi măsurile de remediere dispuse de ANAP prin avizul conform condiţionat sunt susţinute, neexistând o justificare pertinentă şi obiectivă pentru înlăturarea argumentelor aduse de verificatorii ex ante, se menţine respectivul aviz conform condiţionat, cererea de conciliere fiind respinsă.

Examinarea cererii de conciliere se realizează pe baza informaţiilor ce au fost avute în vedere de verificatorii ex ante la momentul emiterii avizului conform condiţionat, nefiind permisă prezentarea unor documente noi în vederea susţinerii cererii de conciliere.

Autoritatea contractantă poate renunţa la cele sesizate prin cererea de conciliere, informând ANAP în acest sens, cererea de conciliere rămânând fără obiect.

Decizia de conciliere este adoptată de către comitetul decizional, pe baza recomandării privind soluţionarea aspectelor ce fac obiectul cererii de conciliere, în sensul:

  1. a) respingerii cererii de conciliere;
  2. b) admiterii cererii de conciliere, urmând a fi emis aviz conform, corespunzător celor dispuse prin decizia de conciliere;
  3. c) admiterii parţiale a obiectului cererii de conciliere, prin menţinerea unor constatări şi/sau a unor măsuri de remediere dispuse de controlul ex ante şi propunerea de modificare a constatărilor şi/sau a măsurilor de remediere dispuse prin avizul conform condiţionat.

Modalitatea de transmitere

Cererea de conciliere se poate transmite către ANAP: prin intermediul SEAP sau electronic la adresa de e-mail contact@anap.gov.ro.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus