Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: De ajustarea preturilor vor beneficia si subcontractantii

Cu toate că legislația stabilește că valorile contractelor de achiziții publică pot fi majorate, de aceste măriri au beneficiat în principal contractanții, nu și subcontractanții, în mare parte firme românești care execută lucrările.

Acest vid legislativ va fi acoperit prin unele modificări ce vor fi aduse Legilor achizițiilor publice, potrivit unui proiect de OUG.

Măsurile sunt necesare având în vedere discrepanțele semnificative între valorile ajustărilor de prețuri decontate contractanților și cele transmise de către aceștia din urmă, la rândul lor, subcontractanților.

Potrivit inițiatorilor noului proiect legislativ, autoritățile contractante plătesc ajustări de preț, atunci când lucrările sunt executate, chiar și în parte, de către subcontractori, iar ajustările de preț trebuie să se reflecte și în sumele achitate de contractor către subcontractori, în raport cu ponderea lucrărilor executate.

Subcontractanții au semnalat că, deși contractele de subcontractare prevăd clauze „back-to-back”, acest mecanism contractual nu a fost reflectat integral în cadrul contractelor de subcontractare prin includerea unor clauze exprese de ajustare a prețului.

Unii contractanți au prevăzut în contracte procente de ajustare diminuate față de procentul de ajustare aplicat în cazul contractelor de achiziție publică.

Subcontractanții au solicitat contractanților renegocierea clauzelor de ajustare, pentru a reflecta procentul aplicat în cazul contractelor de achiziție publică, însă aceste solicitări au fost respinse de către contractanți invocând lipsa temeiului legal de nivel primar.

Noile modificări legislative instituie un mecanism clar și echitabil de aplicare a ajustărilor de prețuri, care să garanteze că ajustarea este distribuită proporțional între contractanți și subcontractanți, în funcție de valoarea și ponderea lucrărilor efectuate sau serviciilor prestate, afirmă inițiatorii proiectului legislativ.

Pentru aceasta, mecanismul de ajustare/actualizare va fi inclus între elementele care sunt modificabile cu notificare față de Autoritatea Contractantă.

Acest mecanism este protejat de o eventuală modificare ulterioară, pe parcursul derulării contractului de subcontractare, prin care, de pildă, contractantul ar putea determina subcontractantul să renunțe la ajustare, în mod inechitabil, profitând de poziția juridică inegală pe care se află aceștia.

Prin noua OUG va fi declarat dreptul la ajustare al subcontractantului, astfel urmărindu-se prevenirea abuzurilor de poziție ale contractorilor și consolidarea instituției subcontractării.

Noile prevederi:

* Autoritatea contractantă solicită contractantului, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, să indice denumirea, datele de contact şi reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv, precum și, după caz, clauze de actualizare/ajustare a prețului în cadrul contractului de subcontractare

* Pentru serviciile/lucrările subcontractate pentru care în contractul de achiziție publică/acordul-cadru se aplică de către autoritatea contractantă clauze de ajustare/actualizare a prețurilor, contractantul are obligația de a aplica aceleași clauze existente în contractul de achiziție publică/acordul-cadru privind ajustarea/actualizarea prețurilor în  relația cu subcontractantul, pentru serviciile prestate/lucrările executate de către acesta din urmă.

Contractele de subcontractare se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.

 

Descarcati aici proiectul OUG

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus