Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: cum se fac actele aditionale si cum se aplica formulele de revizuire a devizelor generale

Cum trebuie întocmite actele adiționate la contractele de achiziţie, precum și cum se aplică formulele de ajustare și revizuire a devizelor generale a fost stabilit prin metodologii  aprobate astăzi de Guvern (fișiere atașate la finalul știrii).

Actualizarea metodologiilor a fost necesară ca urmare a modificării şi completării dispoziţiilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Întocmirea actelor adiţionale la contractele de achiziţie

Ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică va fi posibilă inclusiv pentru contractele al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes naţional sau european.

De asemenea, va fi posibilă și pentru contractele de proiectare şi execuţie lucrări pentru care au fost aplicate penalităţi de întârziere, majorări de întârziere, daune-interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor contractuale asumate de contractant, pentru etapa de proiectare.

Cine concureaza pentru proiectarea unui important edificiu public

Pașii de urmat pentru întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție

În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (n.r. 11 mai 2022), contractanții pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile solicitarea de ajustare a valorii aferente restului rămas de executat/furnizat și prestat. Beneficiarii pot solicita încheierea unui act adiţional la contractul de achiziţie, în vederea constituirii rezervei de implementare. Încheierea actelor adiţionale la contracte de achiziţie se realizează în termenul de valabilitate a contractelor.

În cazul contractelor de achiziție încheiate ulterior intrării în vigoare a ordonanței de urgență, pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfășurare, contractanții pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile solicitarea de ajustare a valorii contractului, în termen de 30 zile de la data semnării contractului.

Aplicarea formulelor de ajustare și revizuire a devizelor generale: exemple

*Stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de referință luna ianuarie 2022 precum și indicii de cost total în construcții

Costul investiţiei revizuit se obţine prin aplicarea la valoarea iniţială neactualizată a costului investiţiei de bază, rezultat din valoarea cheltuielilor eligibile şi/sau neeligibile a proiectelor, a indicatorilor de cost total în construcţii, având ca bază de referinţă luna ianuarie 2022.

Costul investiţiei de bază revizuit poate conduce la modificarea valorii eligibile şi/sau neeligibile a contractelor de finanţare/deciziilor de finanţare.

Lucrari de 20 mil euro pentru reabilitarea unui spital

Se identifică liniile din devizul general (ultimul aprobat în cadrul contractului de finanțare) aferente contractului de lucrări pentru care procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, nu au fost demarate precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate.

* Constituirea și/sau recalcularea (în situația în care aceasta există) rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023

Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022- 2023 se realizează conform indicilor de cost în construcții totali, prognozați.

Pentru calcularea/recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023, se aplica indicele de cost in constructii, total prognozat.

Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare reprezintă diferența între valoarea costului revizuit actualizat și valoarea costului revizuit.

 

Descărcați aici

Login Required
Login Required

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus