Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: cum intra firme din tari terte UE pe pietele de achizitii publice

Accesul bunurilor și serviciilor din țări terțe pe piețele de achiziții publice și de concesiuni din Uniunea Europeană este reglementat de un nou regulament al Uniunii Europene.

Pentru achizițiile internaționale este nevoie de Instrumentul pentru achiziții publice internaționale – IPI, conform prevederilor intrate în vigoare.

În cazul în care Comisia Europeană constată, în urma unei anchete și a unor consultări, că există o măsură sau o practică a unei țări terțe, aceasta adoptă, în cazul în care consideră că este în interesul Uniunii, o măsură IPI prin intermediul unui act de punere în aplicare.

Nu se adoptă măsuri IPI atunci când Comisia concluzionează, pe baza tuturor informațiilor prezentate, că adoptarea acestor măsuri nu este în interesul Uniunii.

Investitie de 15 mil euro pentru constructii civile, aprobata

Măsura IPI se stabilește având în vedere informațiile disponibile și pe baza următoarelor criterii:

* proporționalitatea măsurii IPI în raport cu măsura sau practica țării terțe;

* disponibilitatea unor surse alternative de aprovizionare pentru bunurile și serviciile în cauză, pentru a evita sau a reduce la minimum un impact negativ semnificativ asupra autorităților contractante și a entităților contractante.

Măsura se aplică numai procedurilor de achiziții publice cu o valoare estimată superioară unui prag ce urmează a fi stabilit de Comisie ținând seama de rezultatele anchetei și ale consultărilor. Valoarea estimată respectivă ar trebui să fie egală sau mai mare de 15 milioane de euro fără TVA pentru lucrări și concesiuni și egală sau mai mare de 5 milioane euro fără TVA pentru bunuri și servicii.

În cazul în care Comisia consideră că țara terță întreprinde acțiuni corective satisfăcătoare pentru a elimina sau remedia obstrucționarea accesului operatorilor economici, al bunurilor sau al serviciilor din Uniune la piețele de achiziții publice sau de concesiuni din țara terță respectivă, îmbunătățind astfel un asemenea acces, sau dacă țara terță se angajează să pună capăt măsurii sau practicii în cauză, Comisia poate să retragă măsura IPI sau să suspende aplicarea acesteia.

Licitatia pentru un lot de 21 mil euro anulata, iar pentru celalalt – o singura oferta

În cazul în care Comisia consideră că acțiunile corective sau angajamentele asumate au fost anulate, suspendate sau puse în aplicare în mod necorespunzător, aceasta își face publice constatările și reintroduce măsura IPI în orice moment.

Totodată, la cererea justificată a unui stat membru, Comisia poate adopta o listă a autorităților contractante locale din statul membru respectiv, din cadrul unor unități administrative cu o populație mai mică de 50 000 de locuitori, care sunt exceptate de la aplicarea regulamentului, pentru a repartiza echitabil între statele membre. Exceptarea se limitează la ceea ce este strict necesar și proporțional, ținând seama de capacitatea administrativă a autorităților contractante care urmează să beneficieze de exceptare.

Sus