Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: controlul ex-ante va fi digitalizat

Mai multe noutăți urmează să fie introduse în legislația achizițiilor publice și sectoriale, cea mai importantă fiind digitalizarea controlului ex ante.

Astfel, potrivit unui nou proiect de act normativ, controlul ex ante va fi integral digitalizat, desfășurându-se prin mijloace electronice în toate fazele sale.

Nu va mai fi necesară deplasarea personalului ANAP la sediul autorității contractante, cu excepția situațiilor în care procedurile de atribuire nu se desfășoară prin mijloace electronice.

De asemenea, noile modificări prevăd că depășirea termenelor pentru acordarea avizului conform al ANAP va echivala cu acordarea tacită a avizului conform necondiționat pentru autoritatea/entitatea contractantă, respectiv a acelui tip de aviz conform pentru situațiile când nu se constată abateri cu privire la aspectele de calitate și/sau de regularitate cuprinse în listele de verificare.

Acest document se va emite în format electronic, cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat. Documentul va fi eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind asimilat înscrisurilor cu valoare autentică și se va publica în SEAP în ziua emiterii.

Personalul ANAP care nu va respecta termenele prevăzute va fi sancționat. Nerespectarea termenelor va fi considerată abatere disciplinară.

Bonificații pentru angajații autorității contractante

O parte din personalul angajat al autorităților contractante va putea beneficia de o indemnizație pe procedură în cuantum de un salariu minim brut pe țară garantat în plată. Este vizat personalul responsabil de organizarea și derularea procedurilor de atribuire și personalul implicat în procesul de evaluare a candidaturilor / ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru aferente proiectelor de infrastructură.

În cazul acestor proceduri de atribuire, va constitui abatere disciplinară și se va sancționa orice depășire a unor termene legale sau prevăzute în documentațiile de atribuire de către personalul angajat al autorității contractante implicat în procesul de evaluare a candidaturilor/ofertelor. Aceasta în condițiile în care depășirile sunt imputabile persoanelor respective.

Schimbările ce vor fi introduse prin proiectul de OUG vin în contextul în care riscul de dezangajare este concentrat în cea mai mare parte în zona proiectelor de infrastructură de transport, energie, mediu și în zona proiectelor de dezvoltare regională.

Totodată, modificările vor facilita încheierea contractelor de achiziție publică în cele mai scurte termene și digitalizarea controlului ex-ante, astfel încât acest control să nu genereze întârzieri pe parcursul derulării etapelor procedurilor de achiziții publice, argumentează guvernanții.

 

Descărcați aici Proiectul OUG privind unele măsuri pentru digitalizarea controlului ex-ante în domeniul achizițiilor publice/ sectoriale, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru reglementări specifice achizițiilor publice/ sectoriale aferente proiectelor de infrastructură

 

 

 

 

Citiți și:

Ansamblu mixt cu până la 15 niveluri, in autorizare, in Capitala

Circa 30 mil euro, pentru o centrala electrica fotovoltaica

Viitoare parcare pe trei niveluri, cu 900 de locuri

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus
Translate »