Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: contractele vor fi atribuite mai repede

Procesul de achiziție publică a fost simplificat, în principal prin reducerea unor termene procedurale, în urma unei Ordonanțe de Urgență adoptată ieri de Guvern.

Astfel, contractele de achiziții vor putea fi atribuite mai rapid, ceea ce va duce la îmbunătățirea absorbției fondurilor europene, precum și cele prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), susțin oficialii.

Operatorul economic câștigator nu mai trebuie să prezinte anumite certificate fiscale

A fost eliminată din sarcina operatorului economic declarat câștigător obligația de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru.

Aceasta a fost înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare.

În practică, obținerea certificatelor fiscale s-a dovedit a fi o povară administrativă excesivă, mai ales în cazul operatorilor economici cu sute sau chiar mii de sedii secundare.

Contractul va putea fi semnat în lipsa deciziei instanței

Totodată, a fost instituită obligația semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/ hotărârii judecătorești în primă instanță.

Decizia în primă instanță este executorie și nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia.

Măsura vizează eficientizarea procesului de achiziție publică și asigurarea derulării investițiilor în graficul estimat, ceea ce permite semnarea contractului fără a mai aștepta o eventuală soluționare în instanță a plângerii/ recursului.

De asemenea, a fost clarificată situația în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată, situație în care nu se mai pot depune probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației inițiale.

O altă prevedere se referă la limitarea reparației prejudiciului încercat la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire.

Durata procesului de achiziție se reduce de la 2 ani la 6 luni

Alte modificări legislative importante vizează reducerea duratei întregului proces de achiziție publică, de la peste 2 ani (durata medie actuală) până la 6 luni, printr-o serie de măsuri cum ar fi:

* diminuarea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar (spre exemplu în cazul licitației deschise și al licitației restrânse, perioada de prelungire se reduce de la 80 la 30 de zile)

* reducerea la jumătate a termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii și, respectiv, eliminarea posibilității de prelungire a termenului stabilit pentru depunerea documentelor în susținerea DUAE, în cazul procedurii simplificate.

Facilitate pentru autoritățile contractante

O noutate o reprezintă introducerea posibilității pentru autoritatea contractantă sancționată contravențional să poată dispune măsuri împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanță judecătoarească constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuților ce îi revin.

Controlul ex-ante

Nu în ultimul rând, modificările legislative vizează și clarificarea unor aspecte procedurale ce țin de derularea controlului ex-ante al procesului de achziție publică, reglementate la nivelul OUG nr. 98/2017.

Așadar, autoritatea contractantă poate decide publicarea anunţului de
participare/ anunţului de participare simplificat /anunţului de concesionare/ anunţului
de concurs, cu sau fără remedierea abaterilor constatate de ANAP prin avizul conform
condiţionat emis ca rezultat al controlului ex ante, avizul conform emis publicându-se automat de către SEAP.

Tot autoritatea contractantă poate decide continuarea derulării procedurii de  atribuire cu sau fără a remedia abaterile constatate de ANAP prin avizul conform  condiţionat, avizul conform final publicându-se automat de către SEAP odată cu publicarea raportului intermediar/ raportului procedurii, respectiv în ziua transmiterii
comunicărilor privind rezultatul selecţiei/rezultatul procedurii.

 

Descărcați aici Ordonanța de Urgență

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus