Oferte locuri de munca top

Achizitii publice centralizate pentru tribunale si curti de apel

Produsele și serviciile necesare pentru curţile de apel, tribunale, Direcția Națională de Probațiune, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie şi Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate urmează să fie achiziționate centralizat prin Ministerul Justiției.

Astfel, ministerul va achiziționa în nume propriu produsele și serviciile destinate altor instituții, va atribui contracte de achiziție publică sau va încheia acorduri cadru.

Aceasta pentru că Ministerul Justiției va deveni unitate de achiziții publice centralizate, conform propunerilor înaintate printr-un proiect de act normativ.

În acest mod, se urmărește eficientizarea procesului de realizare a procedurilor de achiziție, obținerea de prețuri cât mai avantajoase pentru bugetul instanțelor judecătoreşti şi al altor instituții publice pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite.

De asemenea, vor fi realizate economii ca urmare a faptului că pentru o cantitate mare de produse achiziționate prețul va fi mai mic decât dacă s-ar achiziționa o cantitate mică de produse, arată inițiatorii proiectului legislativ.

Constructiile ar putea sa isi mai tempereze cresterea

În calitate de unitate de achiziții publice centralizate, Ministerul Justiției va desfășura mai multe activități de achiziție publică centralizată:

* încheie acorduri-cadru pentru achiziția de produse și/sau servicii, în numele și pentru curţile de apel, tribunale, Direcția Națională de Probațiune, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie şi Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;

* în baza acordurilor-cadru pentru achiziția de produse și/sau servicii, încheie contractele subsecvente în numele și pentru curţile de apel şi tribunale;

* încheie contracte de achiziție publică având ca obiect produse și/sau servicii, în numele și pentru curţile de apel, tribunale şi celelalte instituţii publice prevăzute mai sus;

* încheie în nume propriu contracte de achiziție publică având ca obiect produse și/sau servicii destinate curţilor de apel, tribunalelor şi celorlalte instituţii publice prevăzute mai sus.

Achizițiile publice realizate de Ministerul Justiției în sistem centralizat vor viza produse şi servicii cu un nivel ridicat de omogenitate, necesare instanțelor judecătorești şi celorlalte instituţii mai sus menţionate.

În vederea asigurării utilizării eficiente a fondurilor bugetare, activitățile de achiziție publică centralizată se vor desfășura în situația în care achiziția privește produse și/sau servicii prevăzute în proiectul legislativ și, totodată, este îndeplinită una din următoarele condiții:

* produsele/serviciile răspund necesităților mai multor instanțe judecătorești, structuri teritoriale ale sistemului naţional de probaţiune şi/sau instituţii publice prevăzute mai sus;

* serviciile sunt de natura utilităților care asigură activitățile curente ale instanțelor judecătorești, structurilor teritoriale ale sistemului naţional de probaţiune şi/sau instituțiilor publice prevăzute mai sus.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Un comentariu;

  1. Georgescu Eugeniu said:

    Propunerea este buna, dar se pun problemele :
    – are Ministerul Justitiei la ora actuala personalul de specialitate care sa solicite , sa se pronunte si sa avizeze calitatea produselor sau serviciilor achizitionate cu bani publici ?
    – cine supervizeaza achizitiile acestui minister, daca acesta are, in majoritate, angajati tineri juristi cu putina experienta sau de loc in domeniile pentru care se fac achizitii ?
    – care este forma organizatorica a acestui minister pentru a exista o garantie privind folosirea eficienta a fondurilor alocate, avand in vedere ca experienta folosirii fondurilor de la Banca Mondiala nu a fost stralucita?

Sus