Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: asigurarea garantiilor de buna executie, prelungita

Falimentul Euroins, ce deținea în portofoliu polițe de asigurare, aferente contractelor de achiziție publică, creează mari probleme contractorilor ce au obligația constituirii noilor garanții de bună execuție.

Aceste probleme sunt de natură să blocheze implementarea unor proiecte majore de investiții, să afecteze în mod negativ gradul de absorbție al fondurilor europene, existând riscul dezangajării fondurilor alocate României.

Numai în cadrul POIM 2014- 2020 contractele afectate de această situație totalizează sume de peste 2,9 miliarde de euro. În cadrul acestor contracte au fost constituite atât garanții pentru returnarea avansurilor, cât și garanții de bună execuție, în lipsa cărora nu se poate efectua rambursarea din fonduri europene a sumelor aferente lucrărilor executate de către contractanți și plătite de către beneficiari.

La acest moment se constată că termenul alocat operatorilor economici pentru obținerea de noi instrumente de garantare, respectiv termenul maximal, nu mai are putere legală, devenind caduc.

Consecința este imposibilitatea constituirii sau reconstituirii garanțiilor de bună execuție prin contracte de asigurări de garanții emise de societățile de asigurări astfel încât să asigure obiectivele de investiții aflate în derulare. Aceasta ca urmare a depășirii plafonului maxim acordat și stadiului avansat al obiectivelor de investiții.

Contractele de asigurări de garanții încheiate cu societatea aflată în insolvență încetează de drept în foarte scurt timp, respectiv la data de 5 februarie 2024.

Ca urmare, Guvernul a adoptat, în regim de urgență, o ordonanță care să reglementeze exclusiv pentru contractele de lucrări/servicii/furnizare aflate în implementare la data curentă, constituirea noilor garanții de bună execuție prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, inclusiv prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale.

Proiect de constructii ingineresti, de 21 mil euro, pregatit pentru aprobare

Aceasta fără a fi necesară verificarea condiției ca această posibilitate să fi fost prevăzută la nivelul documentației de atribuire, precum și prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire a garanției de bună execuție prevăzute de lege.

Guvernanții au apreciat că ne aflam în fata unei situatii dificile în care culpa neîndeplinirii obligațiilor contractuale nu poate fi considerată o culpa care aparține exclusiv antreprenorilor.

Măsura rezilierii contractului de achiziție publică motivată de imposibilitatea constituirii/reconstituirii garanției de bună execuție ca urmare a problemelor existente pe piața asigurărilor, ar reprezenta o măsură exagerată cu consecințe grave în procesul de derulare a obiectivelor de investiții finanțate din bani publici.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus