Oferte locuri de munca top

Achizitii publice: A fost aprobata Strategia Nationala 2023-2027

Strategia Națională în domeniul Achiziților Publice 2023 – 2027 a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern.

Documentul de politică publică continuă reforma sistemului național de achiziții publice, începută prin vechea strategie.

Implementarea noii strategii reprezintă un punct de referință în cadrul Componentei C14 – Buna guvernanță din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Măsurile cuprinse în SNAP 2023 – 2027 sunt armonizate cu prioritățile Comisiei Europene referitoare la domeniul achizițiilor publice.

Prin adoptarea noii strategii se stabilesc priorități și acțiuni clare pentru a continua procesul de tranziție a achizițiilor publice de la o funcție administrativă la una strategică.

Obiectivele principale ale strategiei includ asigurarea adoptării pe scară mai largă a achizițiilor publice strategice, continuarea profesionalizării personalului din domeniu prin stabilirea unor standarde înalte de performanță pentru funcționarii care gestionează achizițiile, creșterea transparenței achizițiilor, stimularea transformării digitale a procesului de achiziții, utilizarea achizițiilor verzi și a celor sociale, îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) la piețele de achiziții și crearea de unității de achiziții centralizate (UCA) la nivel local.

Guvernul României, prin Agenția Naționala pentru Achiziții Publice, își asumă angajamentul ferm de a implementa strategia în mod riguros și de a monitoriza în mod constant progresele înregistrate.

Pentru realizarea obiectivului general al Strategiei, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice va coordona implementarea acesteia și va asigura elaborarea, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice, ca parte a politicii Guvernului.

Lucrari ingineresti de peste 19 mil euro, subofertate

Prin Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice au fost stabilite 5 obiective specifice:

* Utilizarea achizițiilor publice ca instrument strategic, inclusiv asigurarea accesului IMM-urilor la piețele de achiziții publice și asigurarea beneficiilor sociale, de mediu și de inovare;

* Obținerea de economii și eficientizarea proceselor prin utilizarea achizițiilor centralizate;

* Consolidarea încrederii în sistemul de achiziții publice din România prin creșterea procesului de transparență în achiziții publice;

* Continuarea dezvoltării capacitații, capabilității și integrității profesioniștilor în achiziții pentru a sprijini realizarea tuturor celorlalte obiective din actuala Strategie;

* Asigurarea eficienței și eficacității sistemului de achiziții publice prin utilizarea eficientă a datelor și consolidarea funcţiilor de monitorizare, supervizare și control.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus