Oferte locuri de munca top

Achizitia de utilaje si echipamente, sprijinita de stat

Companiile mici și mijlocii care nu sunt eligibile pentru contractarea unui credit bancar vor putea accesa finanțări garantate de stat pentru utilaje și echipamente tehnologice, autovehicule pentru transport mărfuri, echipamente IT etc.

Statul va pune la dispoziția instituțiilor financiare nebancare plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar acordate beneficiarilor eligibili pentru achiziționarea de bunuri mobile noi sau second-hand. Aceasta potrivit variantei actuale a viitorului Program IMM Leasing, ce urmează să fie aprobat de Guvern.

Beneficiarii eligibili sunt societățile comerciale sau societățile  cooperative, societățile agricole, cooperative agricole de producție, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, asociaţiie sau fundaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi economice, precum și întreprinderile afiliate care au un număr de peste 250 de angajați.

În cadrul, beneficiari vor putea accesa finanțări de cel mult 5 milioane de lei.

Majoritatea domeniilor de activitate sunt eligibile la finanțare, excepție făcând intermedierile financiare, tranzacţiile imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, substanțe interzise.

Ministerul Finanţelor Publice va garanta, prin FNGCIMM, în numele și contul statului, astfel:

* maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finantării garantate, pentru achizitia de echipamente IT si tehnologia informatiei în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

* maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finantării garantate, pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice, precum și autovehicule pentru transport marfuri și persoane utilizate în scop comercial, în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

Durata maximă a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării de  perioade de grație cu durata cuprinsă între 3 și 12 luni.

Avansul achitat de utilizator este cuprins între 0 și 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat, exclusiv TVA.

Valoarea reziduală este cuprinsă între 1% și maximum 20% din valoarea de achiziție a bunului finanțat, exclusiv TVA și poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusa în rate, pe parcursul derularii contractului.

 

Descărcați aici Proiect OUG Program IMM Leasing de echipamente și utilaje

 

 

 

 

Citiți și:

Blocuri noi de apartamente, intr-un cartier popular din Bucuresti

Ansamblu rezidential, dezvoltat din fonduri proprii in Bucuresti

In pregatire primul bloc, dintr-un nou ansamblu rezidential

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus