Oferte locuri de munca top

Achiziţia activelor Lafarge şi Holcim de către CRH, aprobată de Comisia Europeană

Transport ciment vrac MedgidiaCompaniile Lafarge şi Holcim au primit aprobarea Comisiei Europene în ceea ce priveşte vânzarea către compania CRH a bunurilor care vor fi dezinvestite de ambele companii în Uniunea Europeană.

În februarie 2015, cei doi giganţi ai cimentului au anunţat că se află în faza de negociere finală cu CRH pentru vânzarea activelor din mai multe ţări, tranzacţie estimată la 6,5 miliarde de euro.

Producătorul de materiale de construcţie CRH va deveni proprietarul a diverse proprietăţi ale Lafarge Franţa şi ale Holcim Elveţia.

Concluzia Comisiei a fost că tranzacţia nu ridică probleme în ceea ce priveşte competitivitatea pe piaţă. Competiţia va rămâne puternică chiar şi după fuziune, clienţii vor avea în continuare furnizori alternativi dintre care să aleagă.

Activităţile CRH se suprapun cu activităţile de dezinvestiţii în mai multe zone, precum ciment, agregate, beton gata-mixat şi asfalt. Având în vedere că aceste materiale sunt vândute la o distanţă scurtă faţă de locul în care sunt produse, Comisia şi-a focusat procesul de evaluare pe impactul fuziunii asupra clienţilor localizaţi în apropierea unităţilor de producţie ale CRH şi ale activelor dezinvestite.

Investigaţiile Comisiei s-au axat pe efectele fuziunii pentru piaţa de ciment gri din trei zone, în principal în regiunea de graniţă dintre Polonia şi Slovacia, regiunea transfrontalieră dintre Franţa, Belgia şi Regatul Unit. Comisia a cercetat şi peisajul competiţional pentru betonul gata-mixat, materiale pe bază de ciment, agregate şi asfalt în mai multe regiuni ale Spaţiului Economic European (SEE).

Sus