Oferte locuri de munca top

Accesarea fondurilor europene si dupa inchiderea perioadei de programare

În vederea continuării accesării de fonduri europene după închiderea perioadei de programare 2014-2020 vor fi luate unele măsuri, prevăzute într-un proiect legislativ, intrat în consultare publică.

Astfel, în contextul aprobării programelor Cooperare teritorială europeană din perioada 2021-2027,  până la intrarea în vigoarea a noului cadru legislativ care să reglementeze fluxul financiar aplicabil fondurilor europene alocate obiectivului cooperare teritorială europeană, se impune rămânerea  în vigoare a unor articole din Ordonanța Guvernului nr.29/2015.

Noul proiect legislativ creează cadrul legal privind asigurarea supracontractării în cadrul programelor ENI, respectiv Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020 și Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Detaliile privind recuperarea vor face obiectul procedurilor de lucru specifice fiecărui program.

Prin rămânerea în vigoare prevederilor din ordonanță se va asigura cadrul general minimal necesar, care să permită demararea cu celeritate a programelor imediat după aprobarea acestora de către Comisia Europeană.

Fondurile externe nerambursabile se alocă şi se derulează în baza prevederilor regulamentelor europene aferente programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană” finanţate din FEDR, IPA II şi ENI, precum şi a prevederilor programelor aprobate de Comisia Europeană.

În cadrul obiectivului „Cooperare teritorială europeană” Ministerul Dezvoltării gestionează 12 programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) și Instrumentul European de Vecinătate (ENI).

Ca urmare a finalizării procesului de selecție a proiectelor pentru prioritățile Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020 şi ale Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020, a rezultat o lista principală de proiecte care urmează a fi contractate precum și o listă de rezervă.

Vor fi contractate proiecte suplimentare din lista de rezervă

Proiectele sunt selectate pe lista principală în limita fondurilor externe alocate fiecărei priorități, iar la finalul procesului de contractare, rămân, pe fiecare prioritate/obiectiv tematic, sume insuficiente pentru contractarea unui proiect de pe lista de rezervă.

De asemenea, pe parcursul procesului de implementare a proiectelor rezultă economii, astfel încât valoarea finanțării externe plătite beneficiarilor este mai mică decât cea contractată.

În condițiile în care nu există posibilitatea lansării unui nou apel de proiecte și nici reglementări privind supracontractarea, proiectele din lista de rezervă nu pot avea acoperire finaciară, existând riscul pierderii unor fonduri.

Prin urmare, pentru asigurarea unui grad de execuție a programului cât mai aproapiat de 100% este necesar să se contracteze proiecte suplimentare din lista de rezerva, peste alocarea inițială a priorității respective.

Astfel, specialișii MDLP estimează că o sumă suplimentară echivalentă cu cea aferentă unui procent de maxim 15% din alocarea programului ar fi necesară pentru a asigura o eficiență maximă a procesului de supracontractare, prin utilizarea proiectelor din lista de rezervă.

În cazul proiectelor contractate în acest proces de supracontractare, contractele vor fi completate cu prevederi prin care beneficiarii își vor asuma, sub formă de cofinanțare, diferențele necesare, în situația depășirii alocărilor la nivelul programului.

Însă, pe baza experienței acumulate în exercițiile financiare anterioare, specialiștii ministerului Dezvoltării preconizează că la finalul Programului nu vor fi depășite fondurile externe alocate prin program, întrucât vor exista economii cumulate suficiente realizate în cadrul proiectelor, și va fi evitat un impact asupra bugetului general consolidat.

 

Descarca aici

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus