Oferte locuri de munca top

Abrogarea OUG 13/2017 va fi discutată în Parlament

protest-_-mircea-marinescu

foto Mircea Marinescu

Termenul de adoptare tacită în Senat este de 30 de zile pentru Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 14/2017 de abrogare a OUG nr.13/2017 pentru modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală. OUG 14 a fost aprobată duminică de Guvern, la presiunea puternicelor manifestații din stradă.

Acest termen se calculează de la data de 5 februarie și se împlinește pe 29 martie. În acest interval Senatul poate vota „pentru” sau „împotriva” acestui proiect de lege, după care trebuie să se exprime și Camera Deputaților. În cazul în care Parlamentul se exprimă “împotriva“ OUG 14 de abrogare, atunci intră în vigoare OUG 13/2017.

Pe această propunere legislativă pot fi exprimate opinii la : http://www.senat.ro/LegiProiectAdmin.aspx?Cod=20319

În expunerea de motive a proiectului, Guvernul a precizat că:

de la publicarea în Monitorul Oficial a OUG 13/2017 au existat foarte multe reacții, atât în ceea ce privește fondul actului normativ, cât și în ceea ce privește modalitatea de adoptare a acestuia.Astfel, aceste reacții au sosit atât din partea instituțiilor sistemului judiciar – Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public, cât și din partea altor autorități ale statului – Președintele României, Avocatul Poporului.

S-a observat, totodată faptul că actul normativ menționat a suscitat un real interes în rândul cetățenilor României, aceștia înțelegând să se implice activ nu numai prin participarea la dezbaterea publică efectuată în perioada prealabilă adoptării lui prin transmiterea a peste 2.000 de mesaje și participarea efectivă la consultarea publică organizată, dar și prin susținerea ideilor în cadrul unor manifestări publice care au fost prezente în capitală, în multe orașe ale țării și în străinătate, numărul acestora fiind în creștere și ajungând în ultimele zile la câteva sute de mii de persoane.

Puternica reacție a cetățenilor români, care a vizat în special insuficienta dezbatere a soluțiilor de interes pentru întreaga comunicate solicită, pe cale de consecință, o dezbatere mai amplă a soluțiilor în cadrul forului legislativ al Parlamentului.

Se constată că, în acest moment, pe fondul tensiunilor create urmare adoptării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 13/2017, există un pericol real de dezbinare a societății, în contextul general de neînțelegere, cu consecințe asupra climatului general de stabilitate a societății.

Recunoscând și respectând în egală măsură exercitarea democrației în toate formele sale și observând că tensiunile existente pot fi înlăturate prin abrogarea expresă și imediată a acelor texte care au suscitat reacțiile masive menționate, s-a apreciat că un asemenea demers este unul dintre cele care justifică urgența prin intervenția unui act normativ de nivelul ordonanței de urgență.

Abrogarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 13/2017 presupune însă din punct de vedere tehnic o intervenție expresă asupra textelor din Codul de procedură penală care intraseră deja în vigoare, astfel încât acestea să revină la forma avută înainte de adoptarea ordonanței menționate.

La art. I – abrogarea expresă a OUG 13/2017 (…). Această abrogare urmează a interveni în momentul publicării în Monitorul Oficial al prezentei Ordonanțe de urgență.

La art. II – se vor efectua modificări în fondul activ procesual – penal, și anume se va interveni expres în textele Codului de procedură penală modificate anterior prin Ordonanța de urgență nr 13, astfel încât acestea să revină la forma avută anterior intervenției menționate. Prin urmare, alineatul 3 al articolului 290, referitoare la denunț vor fi abrogate.” (citat exact din expunerea de motive)

 

Sus