Oferte locuri de munca top

Abateri de la aplicarea legislatiei achizitiilor publice, finantate de stat

Statul va finanța corecțiile financiare și reducerile procentuale aplicate de autoritatea de management POR pentru abateri de la aplicarea legislației în domeniul achizițiilor publice în cazul anumitor beneficiari.

Aceasta în contextul în care sumele corespunzătoare corecțiilor financiare și reducerilor procentuale nu se mai finanțează din fonduri europene și devin cheltuieli din bugetele publice ale beneficiarilor acestor proiecte.

”Presiunea bugetară a beneficiarilor publici este foarte mare, ceea ce poate duce la imposibilitatea continuării proiectelor cu finanțare europeană”, afirmă reprezentanții Guvernului.

Potrivit unui proiect de act normativ, categoriile de beneficiari pentru care se aplică această măsură sunt beneficiarii finanțați integral sau parțial din bugete publice locale și Ministerul Sănătății, respectiv Ministerul Educației Naționale pentru proiecte implementate inițial cu fonduri externe rambursabile.

Alocarea de sume de la bugetul de stat este temporară.

Fie ca urmare a deciziilor instanțelor de contencios administrativ, în favoarea autorității de management, fie ca urmare a finalizării respectivelor proiecte, beneficiarii vor avea obligația de a restitui sumele disponibilizate de la bugetul de stat, în termen de 90 de zile de la emiterea hotărârii definitive sau de la finalizarea proiectului respectiv.

Sumele susținute de la bugetul de stat vor fi acordate în următoarele cazuri:

* pentru abaterile care constau în formularea unor specificații tehnice pentru achizițiile publice din care rezultă contracte de lucrări, fără mențiunea ”sau echivalent” ,

* pentru abaterile care rezultă din neconformitatea dintre regulile de achiziție ale instituțiilor financiare internaționale și normele dreptului european în domeniul achizițiilor publice pentru contractele de lucrări,

* pentru acoperirea corecțiilor financiare prevăzute în titurile de creanță, cât și pentru sumele care reprezintă reduceri procentuale rezultate din verificările administrative efectuate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

În cazul în care se constată neîndeplinirea de către beneficiari a obligațiilor privind restituirea sumelor la termenul prevăzut și/sau a utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru alte destinații, autoritatea de management va emite decizii de recuperare care constituie titluri de creanță și sunt acte administrativ-fiscale. Sumele stabilite în deciziile de recuperare sunt purtătoare de dobânzi, care se calculează la nivelul dobânzii medii anuale calculate de Ministerul Finanțelor Publice pentru împrumuturile destinate finațării deficitului bugetar.

 

Descărcați aici Proiectul OUG

 

Login Required

 

Sunt in curs de autorizare noi proiecte industriale, in provincie

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie 2022

Sus