Oferte locuri de munca top

A inceput preinscrierea la granturile pentru investitii

Firmele din construcții și industria prelucrătoare se pot înrola începând din 16 august în aplicația IMM Recover și pot începe pregătirea documentelor ca să aplice pentru granturile oferite prin Acțiunea 4.1.1. – „Investiții în activități productive”.

Pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de minimis valoarea finanțării nerambursabile este de minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro.

Tototdată, pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat valoarea finanțării nerambursabile este de minim 50.000 euro și maxim 500.000 euro.

Peste 6 mii mp de noi spatii de depozitare, edificate pentru a fi inchiriate

Lansarea apelului de proiecte și depunerea propunerilor de proiecte în aplicația informatică IMM Recover va avea loc pe data de 23 august 2022.

Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) în aplicaţia electronică IMM Recover, împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul solicitantului se va face începând cu data de 23 august, ora 10.00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice.

Apelul se va încheia pe data de 29 august, ora 23:59.

Cui se adresează apelul de proiecte

Microîntreprinderile, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii vor primi ajutor de minimis, prin intermediul grantului pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență, și ajutor de stat, prin intermediul grantului pentru investiții în retehnologizare pentru refacerea capacității de reziliență.

Edificarea de noi hale, in curs de autorizare

Beneficiarii granturilor de investiții sub forma de ajutor de stat pot fi firme din:

* Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);

* Construcții;

* Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;

* Transport și depozitare;

* Hoteluri și restaurante.

Tipuri de activități eligibile:

* modernizarea/ echiparea/ racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;

* dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului (care intră sub incidenţa ajutorului de stat):

* Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției si sunt incluse in valoarea acesteia.

* Cheltuieli pentru investiţia de bază:

–  Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.

Sapte blocuri, intr-un viitor ansamblu rezidential

Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

– Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

 *Cheltuieli cu transformarea digitală – Active necorporal care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

* Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, aferentă cheltuielilor eligibile.

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus