Oferte locuri de munca top

A fost reglementat accesul la gaze naturale din amonte

Au intrat în vigoare condițiile de utilizare a conductelor de alimentare cu gaze naturale din amonte, precum și etapele care trebuie parcuse de către solicitanți pentru accesul la conducte. Noul regulament, publicat în Monitorul Oficial, este valabil de la 30 octombrie 2020.

Astfel, solicitanții sau utilizatorii conductelor de alimentare din amonte se pot adresa producătorului sau operatorului conductei (OCA) în următoarele situații:

* în cazul solicitării accesului la CA pentru un punct nou de predare/preluare a gazelor naturale;

* în cazul suplimentării capacității tehnice aprobate anterior pentru un anumit punct de predare/preluare a gazelor naturale;

* modificarea unor elemente de natură tehnică;

* modificarea unor elemente de natură administrativă.

Etapele procesului de acces la conducta de alimentare din amonte

Pentru acordarea accesului la conducta din amonte, solicitantul transmite producătorului/OCA cererea însoțită de documentele necesare pentru încheierea contractului de acces la conductă sau pentru modificarea unui contract de acces la CA existent. Cererea împreună cu documentele necesare pentru încheierea contractului de acces la CA vor fi transmise producătorului/OCA prin poștă, fax, poștă electronică sau on-line ori se depune direct la sediul prevăzut cu registratură al producătorului/OCA.

Documentele necesare sunt:

* copie a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru racord, pentru conducte și pentru echipamentele necesare măsurării calității gazelor naturale, a volumului acestora și asigurării odorizării;

* copie a contractului de furnizare a gazelor naturale, în cazul clienților racordați direct la CA;

* declarație pe propria răspundere care să ateste faptul că documentele transmise anterior producătorului/OCA nu au suferit modificări și sunt valabile la data depunerii cererii de acces, cu identificarea clară a acestora;

* alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii;

* declarație pe propria răspundere referitoare la autenticitatea datelor și la conformitatea cu originalul a copiilor documentelor anexate.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii complete pentru încheierea contractului de acces la CA, producătorul/OCA are obligația să transmită solicitantului contractul de acces la CA în două exemplare semnate.

 

Descărcați aici Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus