Oferte locuri de munca top

9,36 miliarde lei pentru reabilitarea unei cai ferate

A fost semnat contractul de finanțare pentru electrificarea și reabilitarea căii ferate Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor (166,7 km).

Valoarea contractului este de 9,36 miliarde de lei, finanțarea fiind din Planul Naţional de Redresare și Reziliență (PNRR).

Această linie de cale ferată se află pe Coridorul de Vest al rețelei feroviare TEN-T Core și beneficiază de cea mai mare finanțare în cadrul PNRR.

Contractul a fost semnat de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Proiectul de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor (166,7 km) este structurat 4 loturi:

* lotul 1 Cluj Napoca – Aghireș;

* lotul 2 Aghireș – Poieni;

* lotul 3 Poieni – Aleșd;

* lotul 4 Aleșd – Frontieră.

Oferta reevaluata pentru un contract de peste 15 mil euro

Fiecare lot are deja constructorul desemnat, în cadrul procedurilor de licitație publică pentru proiectare și execuție lucrări:

* lotul 1 Cluj Napoca – Aghireș: Asocierea Railworks, ofertă în valoare de peste 1,6 miliarde lei fără TVA;

* lotul 2 Aghireș – Poieni: Asocierea Railworks, ofertă în valoare de peste 1,5 miliarde lei fără TVA;

* lotul 3 Poieni – Aleșd; Asocierea Fcc Construccion – Gulermak – Ccn Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor, ofertă în valoare de 2,1 miliarde lei fără TVA;

* lotul 4 Aleșd – Frontieră: Asocierea Webuild Spa – Impresa Pizzarotti & C Spa – Salcef Spa, cu valoarea de 2,4 miliarde lei fără TVA.

CFR SA va contribui în mod direct la realizarea obiectivelor prevăzute în Master Planul General de Transport, prin:

* asigurarea unei reţele feroviare sustenabile şi eficiente din punct de vedere economic;

* dezvoltarea unui mod de transport favorabil mediului înconjurător;

* evitarea accidentelor rutiere prin atragerea transportului de mărfuri de pe rutier pe feroviar;

asigurarea coeziunii teritoriale şi sociale;

creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

11 oferte pentru un contract de peste 53 mil euro

Principalele obiective feroviare ale acestui program sunt:

electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor pentru atingerea vitezei maxime de circulație de 160 km/h;

modernizarea a 33 de poduri feroviare și 210 podețe;

* reabilitarea a 5 tuneluri feroviare;

75 de treceri la nivel cu calea ferată modernizate;

modernizarea stațiilor, haltelor și a punctelor de oprire;

construcții de clădiri noi pentru călători în stațiile Poieni și Oradea, dar și în Hm Ciucea;

construcții de clădiri de exeploatare/mentenanță în stațiile Cluj-Napoca și Oradea,dar și în Hm Ciucea, Hm Lacu Crișului, Hm Butan;

modernizarea instalațiilor de semnalizare/centralizare/telecomunicații, bariere automate la trecerile la nivel;

sistemul eurupean de management al traficului (ERMS) pe întregul tronson;

lucrări specific protecției mediului.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus