Oferte locuri de munca top

8 km din drumul expres Craiova – Pitesti au primit autorizatia de construire

Pentru circa 8 kilometri din drum expres Craiova – Pitești a fost emisă autorizația de construire. Valoarea proiectului se ridică la peste 7 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 35 milioane de lei, fără TVA.

Lucrările vizează Tronsonul 1, Secțiunea 3, km 10+000 – km 17+700 – Etapa IV din

Drum expres Craiova – Pitești.

Amplasamentul lucrărilor se desfășoară pe teritoriul administrativ al UAT Pielești între km 10+000 – km 16+350 și UAT Robănești între km 16+360 – km 17+700, județul Dolj.

Intervențiile autorizare cuprind următoarele:

* Lucrări de drum (terasamente, structură rutieră la drumul expres conform D.T)

* Lucrări de artă

* Lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale

* Lucrări de consolidare

* Lucrări de restabiliri legături rutiere

* Lucrări la parcarea de scurtă durată km 1 4+190 stânga + dreapta

* Lucrări hidrotehnice

* Lucrări drumuri de exploatare

* Lucrări relocare/protejare utilități

* Lucrări  ITS;

* Lucrări de iluminat  exterior

* Lucrări de siguranța circulației, semnalizare rutieră și marcaje rutiere

* Lucrări de protecția mediului (separatoare de hidrocarburi, bazine de retenție, împrejmuiri etc.).

Valoarea lucrărilor autorizate este de 34.886.690 lei, fără TVA, reprezentând valoarea lucrărilor, declarată de solicitant.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a fost elaborată de proiectentul general Tirrena Scavi SpA Cluj.

Durata de execuție a lucrărilor este de 23 de luni, conform graficului de execuție, calculată de la data începerii efective a lucrărilor.

Obiectivul de investiție face parte din rețeaua rutieră TEN-T.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus