Solplanet x AeroFix

7,6 mld. euro pentru proiecte-cheie în transporturi

401_GridlockComisia Europeană lansează cea de-a doua cerere de propuneri în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, cu investiții de peste 7,6 miliarde EUR pentru finanțarea unor proiecte în domeniul transporturilor.

Fonduri în valoare de 6,5 miliarde EUR sunt alocate unor proiecte din state membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune al UE, în vederea unei mai bune integrări a acestor țări în cadrul pieței interne.

Alături de Planul de investiții prezentat de Comisia Juncker în noiembrie 2014, și în special de noul Fond european pentru investiții strategice (FEIS), MIE urmărește reducerea decalajelor în materie de investiții din Europa, pentru a relansa creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

„Infrastructura de transport resimte o nevoie acută de investiții; iată de ce anunțul de astăzi referitor la fondurile în valoare de peste 7,6 miliarde euro puse la dispoziție pentru finanțarea unor proiecte esențiale din domeniul transporturilor reprezintă o veste excelentă. Îi încurajez pe promotorii de proiecte să apeleze la noua platformă de consiliere pentru a formula propuneri de bună calitate, pe care să le prezinte în cadrul portalului de proiecte care va fi lansat în ianuarie,” a declarat Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate.

În vederea creării de sinergii cu alte priorități ale Comisiei, cum ar fi piața unică digitală, cererea de propuneri de anul acesta se axează în special pe transporturi inovatoare.

În cadrul pachetului general (în valoare de 1,1 miliarde EUR, disponibil pentru toate cele 28 de state membre), printre proiectele vizate se vor număra proiecte referitoare la sisteme de transport inteligente sau sisteme de management al traficului de tipul ERTMS (pentru transportul feroviar), SESAR (pentru transportul aerian) sau RIS (pentru transportul pe căi navigabile).

Pachetul „coeziune” (în valoare de 6,5 miliarde EUR, disponibil pentru 15 state membre) va completa aceste priorități cu proiecte esențiale în domeniul infrastructurii, cum ar fi proiectele referitoare la moduri de transport durabile din categoria transportului feroviar și pe căi navigabile interioare.

Sprijinul va fi acordat pe o bază concurențială, sub formă de cofinanțare din partea UE, în urma unei evaluări și a unei selecții detaliate. Solicitanții trebuie să-și prezinte propunerile până la data de 16 februarie 2016. Rezultatul cererilor va fi publicat până în vara anului 2016.

Sus