Oferte locuri de munca top

7 mil lei pentru construcţia de locuinţe destinate personalului medical

Agenţia Naţională pentru Locuinţe a lansat procedurile de achiziţii publice pentru două proiecte de construcţie a locuinţelor pentru tineri.

Primul contract pentru care instituţia caută constructor include prestarea serviciilor de proiectare (studiu de fezabilitate și studii de teren – studiu topografic, studiu geotehnic, inclusiv verificare; proiect tehnic, inclusiv verificare; documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire; detalii de execuţie, inclusiv verificare și urmărirea execuţiei) și a lucrărilor de construcţii.

Obiectivul vizat este realizarea proiectului ”Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Bistriţa Năsăud, municipiul Bistriţa, str.Prundului nr.16D, specialiști din sănătate”. În urma implementării lui se vor construi în total 24 de unităţi locative, grupate pe un tronson cu regimul de înălţime P+2E+M. Valoarea estimată a contractului este de peste 3,2 milioane de lei plus TVA. Ofertele de participare pot fi depuse până cel târziu pe 28 decembrie 2016 iar contractul urmează să fie atribuit pe baza criteriului “preţul cel mai scăzut”.

Al doilea contract derulat prin ANL presupune proiectarea și construcţia  a 30 de unităţi locative pentru tinerii specialiști în sănătate destinate închirierii. Imobilul construit va avea un regim de înălţime de S+P+4E. Amplasamentul lucrării este în Oradea pe strada Spartacus nr. 50. Valoarea estimată a lucrărilor este de peste 3,8 milioane de lei plus TVA. Data limită pentru depunerea ofertelor de participare este 28 decembrie 2016.

Contractele sunt licitate online prin procedură de atribuire simplificată, într-o singură etapă. Proiectele beneficiază de finanţare din surse bugetare.

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

Sus